1. Samen werken aan kwaliteit

De cliënt/bewoner heeft veel eigen inbreng. Triple-C is een manier van werken die de basis is voor de zorg en ondersteuning. Daar groeit Tragel steeds verder in. We kijken wat elk team mist om zo goed mogelijk met Triple-C te werken. In 2021 werkten we vooral aan de samenwerking tussen de eerste begeleider, de gedragsdeskundige en de zorgmanager.

Als je wilt meedenken over de zorg, kun je als cliënt/bewoner in het Bewoners- en Cliëntenplatform. In 2021 boog het platform zich over één belangrijk thema: betrokkenheid bij het zorgplan, dus wat je te zeggen hebt over je dagelijkse leven. Het blijkt dat niet iedereen van de keuzes weet die er zijn. Dat is wel nodig om goede zorg te bieden. Daar komt meer aandacht voor.

Er worden steeds nieuwe dingen bedacht om de zorg beter te maken. Dat is innovatie. Zo is er een slaapteam bij Tragel dat in 2022 verdere slaaponderzoeken gaat houden. Een ander innovatief project is Proeftuin Laura. Dat project richt zich op een passende daginvulling. Ook wordt er door de projectgroep Zorgtechnologie gekeken waar technologie een oplossing kan zijn om de cliënt/bewoner een goed leven te geven en de medewerker een goede werkomgeving. Lees verder

2. Samen werken aan veiligheid

Iedereen wil veilig leven, wonen en werken. In het persoonlijke zorgplan staat hoe we met de veiligheid van elke cliënt en bewoner omgaan. In 2021 werkten we eraan om onvrijwillige zorg op de goede manier in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) vast te leggen. De Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) is ook betrokken om advies te geven over onvrijwillige zorg. Samen bespreken we wat we doen om het terug te dringen en aan te sluiten bij de Wet zorg en dwang (Wzd). Ook zijn er vanaf 2022 drie coaches om een goede beoordeling van onvrijwillige zorg bij de begeleiding onder de aandacht te brengen.

Om veilig te werken, is er de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Dit maakt de werkdruk en fysieke belasting duidelijk. Alle eerste begeleiders zijn in 2021 getraind en er is in kaart gebracht waar Tragel aan gaat werken in 2022.

In 2021 was er extra aandacht voor digitale veiligheid en dit wordt in 2022 vervolgd. Denk aan privacy en beveiliging van informatie. Lees verder

3. Samen werken aan ontwikkeling

Om samen steeds beter te worden in de zorg, blijft er nog steeds veel aandacht voor zelfstandigheid van het team. Steeds kijken we of we de goede dingen doen. De teams krijgen de ruimte voor hun eigen vakmanschap. Tragel kijkt steeds hoe daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen, wat er nodig is zowel op inhoud als praktisch. Ook is de organisatiestructuur aangepast en het Rijnlands denken ingezet. Zo krijgen zorgteams meer zeggenschap en vertrouwen.

In 2022 start een Servicepunt, dat teams moet helpen bij het snel oplossen van dagelijkse vragen voor de ondersteunende diensten. Zo kan het team zich zo veel mogelijk richten op de zorg, ondersteuning en behandeling van cliënten en bewoners.

Voor nieuwe medewerkers is er de onboardingsapp, een inwerkprogramma. Daarin staat algemene info over Tragel en krijgt de nieuwe medewerker praktische tips en weetjes die van pas komen op de werkvloer. Lees verder

4. Samen werken in de forensische zorg

Tragel biedt ook forensische zorg. Dat is zorg voor mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. DOOR is de naam voor het deel van Tragel dat deze speciale zorg levert. Cliënten van DOOR willen weer terug in de maatschappij. DOOR helpt ze daarbij met begeleiding en behandeling, op weg naar een nieuw leven waarin ze zichzelf kunnen redden. Ook DOOR werkt met Triple-C.

Bij DOOR kunnen mensen tijdelijk wonen en er is ook zorg aan huis. Daarnaast verzorgt DOOR dagbesteding, met aandacht voor een dagritme en werk. DOOR werkt samen met andere organisaties, zoals de reclassering, gemeente(n), woningbouwverenigingen en schuldhulpverlening. Lees verder