Een klacht, ontevreden of nood aan een luisterend oor?

Wat nu?

Ben je het als bewoner, cliënt of vertegenwoordiger ergens niet mee eens? Blijf er niet mee rondlopen als je ontevreden bent over de zorg en dienstverlening van Tragel.

Meld het en we gaan ermee aan de slag. Zorg is mensenwerk. We kunnen leren van dingen die niet goed gaan. Zo maken we samen de zorg steeds beter. Samen doen!

Heb je een klacht of heb je nood aan een luisterend oor?

Praat erover met de persoon die betrokken is. Bespreek het samen, vraag als je wilt ook je begeleider, de zorgcoördinator of de clustermanager erbij. Kom samen tot een oplossing.

Wil je iets in vertrouwen vertellen?

Je kunt terecht bij de cliëntvertrouwenspersonen. Alles wat je de vertrouwenspersoon vertelt, blijft geheim. De vertrouwenspersoon kan je tips geven en helpen om er over te praten met de persoon die betrokken is.

Is je klacht of onvrede niet opgelost?

Je kunt ook naar anderen toe, zoals de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan je vertellen over de klachtenregeling en helpen om te praten over de klacht of onvrede. Ook is er de klachtencommissie Zeeland. De klachtenfunctionaris gaat samen met jou, de klacht bekijken en je begeleiden hierin.

Een klacht, ontevreden of nood aan een luisterend oor? Zo werkt het!

Je bent ontevreden.

Vertel het je begeleider, de zorgcoördinator of de clustermanager van de locatie.

Is je klacht niet opgelost en wil je in vertrouwen met iemand praten?

Ga naar de cliëntvertrouwenspersoon, die naar je luistert en je helpt om te praten over je klacht of om de klacht op te schrijven. Er zijn twee verschillende cliëntvertrouwenspersonen:

Wil je een klacht indienen?

Ga naar de klachtenfunctionaris, die je klacht voor jou bespreekt met je begeleider, eerste begeleider of de manager. Ze probeert in overleg een goede oplossing te vinden. Lukt het niet om de klacht onderling op te lossen zal zij je verder begeleiden.

Klachtenregeling 2023

Lees voor uitgebreide informatie over het doel, de uitgangspunten en de procedures over klachten in 2023 de klachtenregeling bewoners en cliënten. De klachtenregeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur.