Zorg is mensenwerk. Onze medewerkers zijn professioneel en betrokken. Ondanks dat kan het voorkomen dat er iets niet goed gaat. Tragel heeft een klachtenregeling. Daar kun je als cliënt of vertegenwoordiger terecht met je klacht of opmerkingen over de zorg- en dienstverlening.

Een probleem of klacht? Blijf er niet mee rondlopen. We zoeken samen naar een oplossing. De klachtenregeling zorgt dat wij bij Tragel de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening steeds kunnen blijven verbeteren.  Heb je een klacht of wil je spreken met een vertrouwenspersoon? Neem dan contact op. Hieronder zijn de contactgegevens terug te vinden.

Lees voor uitgebreide informatie over het doel, de uitgangspunten en de procedures omtrent klachten in de klachtenregeling bewoners en cliënten dat op 1 augustus 2022 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Leden van de klachtencommissie

 • Dhr. Mr. M.W. Dieleman
  voorzitter
 • Dhr. L. Imschoot
  lid
 • Mw. C.A.M. De Laat
  lid
 • Mw. R.T.K. Davidse
  lid
 • Mw. L. Aarssen-Kas
  ambtelijk secretaris
  T: 0114 – 382 084
  E: klachtencommissieclienten@tragel.nl

Klachtenfunctionaris

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon Wzd

Als je bij Tragel woont of dagbesteding krijgt en het spannend vindt om te zeggen dat je het niet eens bent met de zorg die je krijgt, kun je hulp vragen aan de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Deze cliëntenvertrouwenspersoon kan je vragen beantwoorden en je helpen als je een klacht hebt. Alles wat je vertelt, blijft geheim.

Klik hier voor meer informatie over Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Mw. H. (Hélène) de Zeeuw
  cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
  Bel, sms of WhatsApp via 06 – 21 64 43 32
  of mail naar h.dezeeuw@hetlsr.nl

Vertrouwenspersonen voor alle bewoners en cliënten

Wil je iets in vertrouwen vertellen? Heb je advies nodig? Wil je je verhaal kwijt? Of heb je een klacht? Alles wat je vertelt, blijft geheim.