Een klacht of ontevreden

Wat nu?

Ben je het als bewoner, cliënt of vertegenwoordiger ergens niet mee eens? Blijf er niet mee rondlopen als je ontevreden bent over de zorg en dienstverlening van Tragel.

Meld het en we gaan ermee aan de slag. Zorg is mensenwerk. We kunnen leren van dingen die niet goed gaan. Zo maken we samen de zorg steeds beter. Samen doen!

Heb je een klacht of ben je ontevreden?

Praat over je klacht of onvrede met de persoon die betrokken is. Bespreek het samen, vraag als je wilt ook je begeleider, de zorgcoördinator of de clustermanager erbij. Kom samen tot een oplossing.

Wil je iets in vertrouwen vertellen?

Je kunt terecht bij de cliëntvertrouwenspersonen. Alles wat je de vertrouwenspersoon vertelt, blijft geheim. De vertrouwenspersoon kan je tips geven en helpen om er over te praten met de persoon die betrokken is.

Is je klacht of onvrede niet opgelost?

Je kunt ook naar anderen toe, zoals de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan je vertellen over de klachtenregeling en helpen om te praten over de klacht of onvrede. Ook is er de klachtencommissie Zeeland. De klachtencommissie gaat na wat er aan de hand is en bekijkt hoe de klacht kan worden opgelost.

Een klacht of ontevreden? Zo werkt het!

Je bent ontevreden of boos.

Vertel het je begeleider, de zorgcoördinator of de clustermanager van de locatie.

Is je klacht niet opgelost en wil je in vertrouwen met iemand praten?

Ga naar de cliëntvertrouwenspersoon, die naar je luistert en je helpt om te praten over je klacht of om de klacht op te schrijven. Er zijn drie verschillende cliëntvertrouwenspersonen:

Wil je een klacht indienen?

Ga naar de klachtenfunctionaris, die je klacht voor jou bespreekt met je begeleider, eerste begeleider of de manager. Ze probeert in overleg een goede oplossing te vinden.

Lukt het de klachtenfunctionaris niet om je klacht op te lossen?

Ga naar de klachtencommissie, die de klacht onderzoekt en praat met iedereen die ermee te maken heeft. De klachtencommissie is er voor bewoners, cliënten en vertegenwoordigers van zorgorganisaties in Zeeland.

Kan de klachtencommissie het probleem ook niet oplossen?

Ga naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg als je klacht gaat over zorg en ondersteuning.

Ga naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg als je klacht gaat over onvrijwillige zorg.

Klachtenregeling 2023

Lees voor uitgebreide informatie over het doel, de uitgangspunten en de procedures over klachten in 2023 de klachtenregeling bewoners en cliënten. De klachtenregeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur.