Team Kwaliteit geeft advies en ondersteunt de medewerkers en het bestuur bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd en dit rapport wordt ook gepubliceerd.

Goed leven

Tragel ondersteunt cliënten en bewoners bij het meedoen in de maatschappij. Zij hebben zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven, met de betrokken medewerkers van Tragel naast zich. In een zorgplan geven de cliënten samen met hun vertegenwoordigers en begeleider van Tragel vorm aan kwaliteit. In het zorgplan staan de afspraken die we met elkaar maken om samen tot het beste resultaat te komen. In het plan is er aandacht voor wonen, ondersteuning, behandeling en activering om naar vermogen mee te doen in de samenleving.

Triple-C

In een veilige omgeving kunnen cliënten zich bij Tragel ontwikkelen op een manier die bij hen past. We gaan daarbij uit van het eigen kunnen en de wensen van de cliënten. Daarbij stimuleren we zoveel mogelijk zelfstandigheid met waar dat nodig is steun van professionals en mensen uit het (sociale) netwerk rond de cliënt. Zo geven we invulling aan Samen doen.Onze zorgvisie is gebaseerd op Triple-C. Dat is een orthopedagogisch behandelmodel waarbij de cliënt voorop staat. De begeleiding en de behandeling volgens dit model is volledig gericht op het vervullen van de fysieke, mentale en zingevende basale levensbehoeften. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Triple-C richt zich op het ‘herstel van het gewone leven’.

Begeleiders, leidinggevenden, orthopedagogen en artsen bouwen samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met cliënten. Van daaruit hebben cliënten kansen en uitdagingen, verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatief. Cliënten krijgen zo meer succeservaringen, meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zich verder.

ISO 9001 Certificering

Bij Tragel is het certificaat ISO 9001 van toepassing, op de norm ISO 9001:2015. Dit valt onder de EAC 38 (Health and Social Work). Elk half jaar worden er bij Tragel externe audits uitgevoerd door DEKRA, met verschillende medewerkers. Zoals bestuurder, (zorg)managers, ondersteunende diensten, behandelaren, eerste begeleiders en begeleiders uit het primaire proces. In 2021 heeft Tragel een nieuw certificaat ontvangen en deze zal eind 2024 aflopen.

Kwaliteitsrapport

Afgelopen jaar besteedde Tragel veel tijd aan het verbeteren van kwaliteit. Kwaliteit van de ondersteuning, zorg-en dienstverlening. De resultaten legden we vast in een rapport: het Kwaliteitsrapport.

Bekijk hier het kwaliteitsrapport van 2022

Donorwet per 1 juli 2020

Bekijk hier de Tragel flyer – Donorwet 1 juli 2020

Cliënttevredenheid

Lees verder

Wet zorg en dwang (Wzd)

Lees verder

Probleem of klacht?

Lees verder