Informatie over Wet zorg en dwang (Wzd)

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van onder andere mensen met een verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg of opname. Bij Tragel is deze wet er voor mensen die bij ons wonen of naar dagbesteding gaan. Wij moeten ons aan de regels houden als we jou onvrijwillige zorg willen geven of jou onvrijwillig willen opnemen.

Onvrijwillige zorg

Soms vinden anderen dat je zorg nodig hebt die je zelf niet wilt. Dit heet onvrijwillige zorg.

Voorbeelden van onvrijwillige zorg:

 1. Slikken van medicatie die niet professioneel is voorgeschreven
 2. Je wordt vastgehouden en hierdoor in jouw beweging beperkt
 3. Insluiting; bijvoorbeeld deuren op slot doen en jij kan ze niet openen
 4. Er is een camera op jou gericht en dit wil je niet
 5. Jouw kleren of eigen lichaam worden gecontroleerd
 6. Je kamer laten controleren op gevaarlijke voorwerpen
 7. Je wordt gecontroleerd of je alcohol, drugs of sigaretten bij je hebt
 8. Beperking in jouw eigen leven bijvoorbeeld moet je om 21 uur ‘s avonds naar je kamer
 9. Niet iedereen mag bij jou op bezoek komen

Ernstig nadeel

Onvrijwillige zorg is soms nodig om jouw gezondheid of veiligheid te beschermen. Of om de gezondheid of veiligheid van anderen te beschermen. Dit noemen we ernstig nadeel.

Voorbeelden van ernstig nadeel:

 1. Jij voelt je niet meer veilig op de woning of dagbesteding door het gedrag van een andere bewoner of cliënt
 2. Door het gedrag van jou worden anderen heel erg boos
 3. Jij kan ziek worden, omdat je te weinig eet of drinkt

Zorgverantwoordelijke en stappenplan

Zorg is alle hulp die jij krijgt zodat het goed met je gaat. Als je zorg krijgt van Tragel, maak je afspraken over welke zorg jij nodig hebt. Deze afspraken maak je met jouw persoonlijk begeleider of eerste begeleider en komen in jouw zorgplan. Voor de Wet zorg en dwang is bij Tragel de eerste begeleider ook ‘zorgverantwoordelijke’. Hij/zij moet er goed op letten dat de onvrijwillige zorg in het zorgplan staat en het stappenplan opvolgen. De onvrijwillige zorg wordt opnieuw besproken met jou of jouw (wettelijk) vertegenwoordiger en de zorgverleners die hiervoor nodig zijn. Het is belangrijk dat met elkaar wordt besproken of de onvrijwillige zorg nodig is.

Wie beslist er over de zorg?

Je mag zelf beslissen over deze afspraken als je wilsbekwaam bent. Je bent wilsbekwaam als je de informatie over de zorg goed begrijpt. En als je beslissingen die je neemt goed begrijpt. Als je 16 jaar of ouder en wilsbekwaam bent, mag je alleen beslissen over de zorg die je krijgt.

Als je niet wilsbekwaam bent, dat noemen we ook wel wilsonbekwaam, beslissen jouw ouders of (wettelijk) vertegenwoordigers over de zorg voor jou.

Onvrijwillige opname

Het kan ook zijn dat je niet bij Tragel wilt wonen, maar dat het toch beter is om zorg en ondersteuning te krijgen. Dat noemen we onvrijwillige opname. Het kan ook zijn dat je zelf niet kunt beslissen wat voor jou het beste is. Je bent dan wilsonbekwaam. De Wet zorg en dwang zegt dat Tragel jou mag opnemen.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Als je bij Tragel woont of dagbesteding krijgt en het spannend vindt om te zeggen dat je het niet eens bent met de zorg die je krijgt, kun je hulp vragen aan de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Deze cliëntenvertrouwenspersoon kan je vragen beantwoorden en je helpen als je een klacht hebt. Alles wat je vertelt, blijft geheim.

Voor Tragel is Hélène de Zeeuw de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Je kunt haar bereiken door te bellen of Whatsappen op het telefoonnummer 06-21644332 of een mail sturen naar h.dezeeuw@hetlsr.nl.

Krijg je zorg van Tragel en wil je meer weten over deze informatie?

Heb je vragen over deze informatie? Stel ze aan jouw zorgverantwoordelijke. Je kunt ook een folder (laten) ophalen bij Zorgadvies van Tragel.

Je kunt over alle onderwerpen in deze informatie nog meer te weten komen op internet.

Cliëntvertegenwoordiger en wil je meer weten?

Heb je interesse in wat de cliëntenraad kan doen om de rechten van bewoners en cliënten volgens de Wet zorg en dwang te bewaken? Lees deze brochure.
Contact opnemen met de cliëntenraad van Tragel kan per mail naar Marina.goossens@tragel.nl en Clientenraad@tragel.nl

Download de informatie op deze pagina in Pdf

Informatiebrochure Wet zorg en dwang (Wzd) – Tragel