In het Expertisecentrum zijn medische en paramedische vakdisciplines vertegenwoordigd zoals de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), gedragsdeskundige zorg, verpleegkundige zorg, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en bewegingsagogie. Het Expertisecentrum heeft ook een belangrijke rol bij kennisdeling en scholing en ontwikkeling van onze medewerkers.

AVG-zorg

De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in medische zorg aan cliënten met een beperking.

Lees verder

Gedragsdeskundige zorg

De orthopedagoog en psycholoog kijken naar het gedrag en de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden van de cliënt.

Lees verder

Bewegingsagogie

Onder het motto ‘Bewegen is meer dan sport alleen’ zorgen bewegingsagogen voor een passend sport- en beweegaanbod voor onze cliënten.

Lees verder

Verpleegkundige zorg

Onze verpleegkundige dienst bestaat uit professionals met specifieke kennis en ervaring in zorg voor mensen met een beperking.

Lees verder

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten verdiepen zich in het (opnieuw) mogelijk maken van dagelijkse activiteiten van de cliënt.

Lees verder

Fysiotherapie

Onze vakgroep fysiotherapie richt zich op de specifieke behoeften van mensen met lichamelijke beperkingen.

Lees verder

Logopedie

Onze vakgroep Logopedie is gespecialiseerd in problemen met het mondgebied van onze cliënten.

Lees verder