De AVG verzorgt ook spreekuren buiten Tragel. De AVG-zorg is laagdrempelig en preventief. Het doel: cliënten en bewoners ondersteunen en begeleiden om een goed leven te leiden.. De AVG werkt met vertrouwen en in verbinding samen met huisartsen en de deskundigen van het Expertisecentrum. Uitgangspunt voor deze zorg is ‘Gewoon waar het kan, specialistisch waar nodig’.

Meer weten?

Neem contact op met het Expertisecentrum.