Het doel is het verbeteren van de levenskwaliteit; een goed leven. De gedragsdeskundigen geven advies op maat aan de cliënten zelf en de mensen rond de cliënt. Het gaat dan niet alleen om de deskundigen, maar ook om de ouders/verzorgers en familie. Het streven is een helder beeld voor een juiste bejegening en behandeling van de cliënt. Er wordt nagegaan welke expertise nodig is. Zo wordt de begeleiding zo goed mogelijk afgestemd op de ondersteuningsvraag. Een diagnose die is gesteld, staat niet vast en wordt steeds weer heroverwogen en bijgesteld.

Meer weten?

Neem contact op met het Expertisecentrum.