Inzet vrijwilligers tijdens COVID-19

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij Tragel, door de belangeloze inzet bij activiteiten van Vrije tijd en dagbesteding van bewoners en cliënten. Een onmisbare ondersteuning bij de zorg voor een goed leven. Inmiddels zijn bewoners van Tragel gevaccineerd en hebben zorgmedewerkers de gelegenheid om zich te laten vaccineren.

Volgende uitgangspunten zijn van kracht voor de inzet van vrijwilligers op Tragel locaties. Vanuit deze uitgangspunten wordt per locatie maatwerk geboden. Deze richtlijnen over de inzet van vrijwilligers zijn vanaf maandag 12 april 2021 van kracht. Mogelijkheden voor bezoek of een activiteit (bijv. wandelen/ fietsen) zijn per locatie anders. Als dit gewenst is, overleggen vrijwilliger en locatie hierover en wordt er een weloverwogen keuze gemaakt over de inzet van de vrijwilliger.

Uitgangspunten inzet vrijwilliger

 • Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. We houden ons aan de landelijke maatregelen.
  • Houdt 1,5 meter afstand.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geen handen schudden.
  • Vermijd drukke plekken.
  • Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.
  • We dragen een mondkapje in publieke ruimten.
 • Tragel neemt die over en dat heeft gevolgen. De maatregelen en richtlijnen die bij Tragel gelden, worden bij de inzet van vrijwilligers in acht genomen.
 • De geldende afspraken en richtlijnen van de betreffende locatie worden gevolgd (zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondneusmasker).
 • Mogelijkheden voor bezoek of een activiteit (bijv. wandelen/ fietsen) zijn per locatie anders. Als dit gewenst is, overleggen vrijwilliger en locatie hierover en wordt er een weloverwogen keuze gemaakt over de inzet van de vrijwilliger. Dit gebeurt in samenspraak.
 • De vrijwilliger heeft zelf de keuze om activiteiten en/of bezoek weer op te pakken.
 • Bewoners, cliënten en vertegenwoordigers hebben zelf de keuze om deel te nemen aan activiteiten.
 • In geval van inzet van vrijwilligers op vaste activiteit/momenten, geldt ook voor vrijwilligers het inzet- en testbeleid voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Deze is te raadplegen via deze website van het RIVM.
  Bij klachten blijf je thuis en laat je testen. Tot 5 dagen na een negatieve test kan de activiteit in overleg weer hervat worden.
 • Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Dit geldt vooralsnog ook voor gevaccineerde mensen. Wanneer u niet of niet volledig gevaccineerd bent, houdt dan rekening met extra preventieve voorzorgsmaatregelen naast de geldende coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
 • Iedereen moet zich er bewust van zijn om de contacten te beperken.
 • Bezoekmaatjes zijn onderdeel van de richtlijn die gelden voor bezoek.
 • De begeleiding van elke locatie is verantwoordelijk voor het houden van overzicht van hoeveel bezoekers en contacten er zijn met bewoners van de locatie.
 • Type activiteiten:
  • Locatie gebonden activiteiten kunnen plaatsvinden, met inachtneming van afspraken/richtlijnen.
  • Doe waar mogelijk de activiteit buiten. Zoals tuinconcerten, tuinbingo’s kunnen buiten georganiseerd worden.
 • De zomerclubs zullen langzaam en in aangepaste vorm worden opgestart. Alle betrokkenen zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd. Alle andere weekendactiviteiten zullen in overleg gepland worden. Houd de mailbox/brievenbus in de gaten!

Vragen of tips?

Als u als vrijwilliger vragen heeft, kunt u contact opnemen met de locatie waar u vrijwilligerswerk doet.
Of met Vrije Tijd & Vrijwilligers; dagelijks per mail via E: vrijetijd@tragel.nl of T: 0114 – 38 22 90 (tussen 9.00 en 11.00) bereikbaar. Ze denken graag mee, om een weloverwogen keuze te maken.

Actuele beleid en maatregelen Tragel

Klik voor meer informatie over het actuele beleid en maatregelen omtrent het coronavirus op ‘Maatregelen coronavirus’ bij Tragel.