Statuten & Reglementen

Tragel is een transparante organisatie waarin bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat is vastgelegd in onze statuten en reglementen die uiteraard volledig voldoen aan de Governancecode Zorg.

Statuten Stichting Tragel
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Toezichtsvisie Raad van Toezicht

Over de toepassing van deze Statuten en Reglementen legt Tragel verantwoording af in het jaardocument.

Kwaliteitsrapport

Het kwaliteitsrapport geeft inzicht op welke wijze Tragel gewerkt heeft aan verbetering van kwaliteit en welke resultaten hierbij behaald zijn.
Bekijk hier het kwaliteitsrapport van 2022.

Tragel pluspakket 2023

In de brochure Tragel Pluspakket wordt duidelijk welke kosten je in 2023 zelf betaalt en welke kosten Tragel betaalt, als je bij Tragel woont met een Wlz-indicatie. Jaarlijks wordt het Tragel Pluspakket geactualiseerd.
Bekijk hier het Tragel Pluspakket 2023

Vragen over de inhoud van het Tragel Pluspakket?
Neem contact op met onze professionals van zorgadvies.

CZ Zorgverzekering

CZ zet zich al jaren in voor betere zorg en heeft voor de bewoners en cliënten van Tragel een collectieve zorgverzekering van CZ. Enkel voor aanvullende verzekeringen kan je een ruime vergoeding ontvangen. 

Voorwaarden en vergoedingen van toepassing op collectiviteitsnummer 4176065 zijn te vinden op de website van CZ. 

Meer informatie of contact?
Kijk voor meer informatie op de website van CZ.
Bel CZ via 088 – 555 77 77 of ga langs bij een servicekantoor in de buurt.