Statuten & Reglementen

Tragel is een transparante organisatie waarin bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat is vastgelegd in onze statuten en reglementen die uiteraard volledig voldoen aan de Governancecode Zorg.

Statuten Stichting Tragel
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Toezichtsvisie Raad van Toezicht

Over de toepassing van deze Statuten en Reglementen legt Tragel verantwoording af in het jaardocument.

Kwaliteitsrapport

Dit eerste kwaliteitsrapport nieuwe stijl, conform het landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, staat in het teken van het uiteenzetten van onze visie op kwaliteit, de ingezette middelen en de eerste resultaten. Tragel heeft onlangs de visie op ondersteuning herijkt, te weten dat mensen met een verstandelijke beperking een goed leven kunnen leiden en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het kwaliteitsrapport geeft inzicht op welke wijze Tragel gewerkt heeft aan verbetering van kwaliteit en welke resultaten hierbij behaald zijn.

Bekijk hier het volledige kwaliteitsrapport 2017.
Bekijk hier het kwaliteitsrapport voor bewoners en cliënten 2017.

Bekijk hier het volledige kwaliteitsrapport 2018.
Bekijk hier het kwaliteitsrapport voor bewoners en cliënten 2018.

Bekijk hier het volledige kwaliteitsrapport 2019.
Bekijk hier het kwaliteitsrapport voor bewoners en cliënten 2019.

Bekijk hier het kwaliteitsrapport 2020 op de website.
Bekijk hier het kwaliteitsrapport 2020 in pdf.

Bekijk hier het kwaliteitsrapport van 2021 op de website
Bekijk hier het kwaliteitsrapport van 2021 in pdf

Tragel pluspakket 2023

In de brochure Tragel Pluspakket wordt duidelijk welke kosten je in 2023 zelf betaalt en welke kosten Tragel betaalt, als je bij Tragel woont met een Wlz-indicatie. Jaarlijks wordt het Tragel Pluspakket geactualiseerd.
Bekijk hier het Tragel Pluspakket 2023

Vragen over de inhoud van het Tragel Pluspakket?
Neem contact op met onze professionals van zorgadvies.

CZ Zorgverzekering 2021

CZ zet zich al jaren in voor betere zorg en heeft voor de bewoners en cliënten van Tragel een collectieve zorgverzekering van CZ. Hierdoor krijgt u 2,5% korting op de premie van de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekeringen. De aanvullende verzekeringen hebben een ruime vergoeding.

Collectiviteitsnummer: 5551838 voor cliënten intramuraal – vanaf 1 januari 2021
Collectiviteitsnummer: 5551838 voor cliënten intramuraal is specifiek voor cliënten met een indicatie verblijf met behandeling. In het vergoedingen overzicht staat wat er als aanvulling op de behandeling in het pakket zit.

Overzicht vergoedingen collectiviteitsnummer 5551838

Collectiviteitsnummer: 4176065 voor cliënten semi/extramuraal – vanaf 1 januari 2019
Collectiviteitsnummer: 4176065 is een collectiviteit met individuele aanvullende verzekeringen, waarop wel de collectiviteitskorting wordt gegeven. Cliënten semi/extramuraal die onder deze collectiviteit vallen, hebben keuze uit verschillende aanvullende pakketten.

Pakket overzicht collectiviteitsnummer 4176065
Voorwaarden en vergoedingen van toepassing op collectiviteitsnummer 4176065 zijn te vinden op de website van CZ.

Meer informatie of contact?
Kijk voor meer informatie over voorwaarden en vergoedingen collectief 2021 op de website van CZ.
Bel CZ via 088 – 555 77 77 of ga langs bij een servicekantoor in de buurt.