Commissie Samen Doen maakt het leven een beetje leuker


Hoe leuk is het om samen op reis te gaan? Of om een maatje te hebben om af en toe iets mee te doen? Of om nieuwe dingen te leren, gewoon online via de Tragel Academie? Ook de cliënten en bewoners van Tragel hebben wensen zoals deze. De Commissie Samen Doen pakt die vragen op, en zorgt zo dat het geld van de Vrienden van Tragel goed wordt besteed.

De Commissie Samen Doen staat aan de basis van veel projecten waarvoor de Vrienden van Tragel geld binnenhalen. Die projecten worden aangedragen door cliënten en bewoners zelf, door de Vrienden van Tragel en door medewerkers. Alle projecten van de commissie dragen bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners.

Het gaat om grotere projecten, die voor zoveel mogelijk cliënten en bewoners van nut zijn. Zo zette de commissie het project ‘Samen op vakantie’ op, om uitstapjes of vakanties mogelijk te maken. Een ander voorbeeld is het project ‘Buddy’s’, dat zorgt dat cliënten en bewoners af en toe iets ondernemen met medewerkers van de ondersteunende diensten van Tragel. Daarnaast is de commissie bezig met onderzoek of de Tragel Academie ook voor cliënten en bewoners benut kan worden, zodat ook zij online kunnen leren. Voorbeelden van cursussen zouden dan zijn: omgaan met de digitale wereld, omgaan met sociale media, veiligheid in het verkeer en weerbaarheid.

De Commissie Samen Doen komt zes keer per jaar bij elkaar. Iedereen kan lid worden en zo het leven van cliënten bewoners een beetje leuker maken! De commissie bestaat uit een lid van de cliëntenraad, een vrijwilliger, een cliënt en medewerkers van Tragel. De commissie bestaat sinds 2017, en is na het symposium Samen Onbeperkt opgestart.

Heb je een idee voor de Commissie Samen Doen? Laat het weten aan de Vrienden van Tragel via vrienden@tragel.nl.