Tragel wil heel graag bewoners en cliënten in staat stellen om verder te kunnen leren als zij dat willen. Dat past bij het zelf kunnen invullen van het leven. De VGN heeft samen met gehandicaptenzorgorganisaties het initiatief genomen voor de Academie voor Zelfstandigheid. Deze Academie omvat allerlei leermiddelen die benut kunnen worden om een eigen Academie in te richten. Andere organisaties kunnen hiervan tegen vergoeding gebruikmaken.

De commissie Samen Doen van de Stichting Vrienden van Tragel stelt voor dat Tragel ook een Academie voor Zelfstandigheid opricht. Het Bewonersplatform van Tragel is erg enthousiast over dit idee. Voorstel is nu om de middelen te verzamelen om de Academie op te richten en voor de komende periode te laten draaien. Het gaat om lidmaatschapsgeld om gebruik te maken van de middelen van de VGN, de aanstelling van een deeltijd projectleider en de middelen die Tragel zelf nodig heeft om de Academie uit te voeren.

De Stichting Vrienden van Tragel is gevraagd om een startsubsidie. Daarnaast verzamelen we middelen vanuit het afscheidssymposium van de bestuurder Tragel. Dat moet voldoende zijn voor de eerste start, voorzien voor najaar 2023. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de VGN: Academie voor Zelfstandigheid 2.0, doe mee! | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl).

Bijdrage doneren

Bezoek- en postadres:
Sterredreef 50
4567 BL Clinge
IBAN:
NL73 RABO 0161 9198 71
BIC:
RABONL2U
RSIN:
810902217

Stichting Vrienden van Tragel heeft de ANBI-status en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41110401.

Vrienden van Tragel