De Centrale Vertegenwoordigersraad is de belangenbehartiger voor alle bewoners en cliënten van Tragel. Deze raad praat mee over het beleid van Tragel en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dat kan gaan over verhuizing, verbouwing of nieuwbouw, maar ook over de financiën (begroting en jaarrekening). Ook grote veranderingen binnen de organisatie, voeding en kwaliteit, klachten en regelingen zijn onderwerpen van gesprek. De leden worden benoemd door de Raad van Bestuur en gaan tien keer per jaar samen om de tafel. In de Centrale Vertegenwoordigersraad zitten vertegenwoordigers van de RVE* Vertegenwoordigersraden. De taken en adviesfunctie van de Raden liggen vast in de ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’.

* RVE = Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

RVE Vertegenwoordigersraad

Elk RVE van Tragel heeft een eigen RVE Vertegenwoordigersraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van de bewoners en cliënten. Zij bespreken elk kwartaal wat voor het RVE belangrijk is. Het gaat dan om veiligheid, voeding, activiteitenbegroting en de jaarrekening.

Jaarverslag 2022 – samenvatting

Jaarverslag 2022

Waarover heeft de CVR in 2022 geadviseerd? Wat waren voor bewoners, cliënten, vertegenwoordigers belangrijke zaken?

Meer weten?

Neem contact op met de vertegenwoordigersraad.