Zo bereiken we meer! Inbreng van- en overleg met cliënten, bewoners en hun vertegenwoordigers is hierbij belangrijk. Zo komen de wensen en behoeften van cliënten en bewoners goed in beeld. Medezeggenschap is bij Tragel op verschillende manieren georganiseerd. Er zijn wekelijkse huiskamergesprekken met bewoners en cliënten en er is het werkoverleg. Natuurlijk is er een Centrale Vertegenwoordigersraad en RVE-Vertegenwoordigersraden naast een Bewoners- en Cliëntenplatform.

Vertegenwoordigersraad

Lees verder

Bewoners en cliëntenplatform

Lees verder