Hoe de cliënten de kwaliteit van zorg ervaren, wordt op verschillende manieren gemeten. Er zijn regelmatig gesprekken tussen begeleiding, bewoners en familieleden en er zijn verschillende manieren waarop de kwaliteit van zorg- en dienstverlening wordt getoetst.

Ervaringsonderzoek

Het jaarlijkse en onafhankelijke ervaringsonderzoek geeft een indruk van de tevredenheid over de zorg en dienstverlening van Tragel. De onderzoeksresultaten worden door Tragel gebruikt om richting te geven aan de kwaliteit en het verbeteren ervan.

In een cyclus van drie jaar houden we het ervaringsonderzoek ‘Jouw/uw mening telt!’ onder de volgende groepen van cliënten, met hun vertegenwoordigers en begeleiders:

De teams gaan aan de slag met de verbeterpunten.

Managementsysteem

Het Landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is ook een middel om de kwaliteit van zorg te meten. Jaarlijks verzamelen we gegevens over de zorgkwaliteit in een managementsysteem. De resultaten zorgen voor leer- en verbeterpunten. Ook is dit de jaarlijkse verantwoording voor het ministerie, de Inspectie en het Zorgkantoor. De score van Tragel in vergelijking met andere zorginstellingen is bovengemiddeld.

Kwaliteitssysteem

Tragel werkt met een gecertificeerd managementsysteem voor kwaliteit: het kwaliteitskompas. De insteek is op alle onderdelen: past dit bij het goede leven van de bewoners en bij de wettelijke kaders? We gaan uit van een goed leven voor de cliënt, waarbij het gezonde verstand van de medewerkers een grote rol speelt. Dat wil zeggen: alleen werken met protocollen als het toevoegt. Het kwaliteitskompas wordt jaarlijks getoetst door de Raad van Bestuur en extern bureau Lloyds.