Jaarlijks kijken we bij Tragel wat er goed gaat en wat er beter kan op het gebied van kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Gekeken wordt naar de uitvoering van directe zorgverlening, hoe bewoners/cliënten onze zorg en dienstverlening ervaren en de reflectie op kwaliteit binnen de teams. Ook met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Management spreken we over deze onderwerpen. Onze bevindingen geven we vanaf dit jaar weer in het kwaliteitsrapport.

Dit eerste kwaliteitsrapport, conform het landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, staat in het teken van het uiteenzetten van onze visie op kwaliteit, de ingezette middelen en de eerste resultaten. Tragel heeft onlangs de visie op ondersteuning herijkt, te weten dat mensen met een verstandelijke beperking een goed leven kunnen leiden en naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het kwaliteitsrapport 2017 geeft inzicht op welke wijze Tragel het afgelopen jaar gewerkt heeft aan verbetering van kwaliteit en welke resultaten hierbij behaald zijn.

Bekijk hier het volledige kwaliteitsrapport.
Bekijk hier het kwaliteitsrapport voor bewoners en cliënten.