Bij een goed leven hoort een fijne vrijetijdsbesteding. Mensen met een beperking zoeken net als ieder ander naar ontspanning en willen anderen ontmoeten.

Wendie de Bruijn en Els Balemans van de afdeling Vrije Tijd en Vrijwilligerswerk organiseren activiteiten en uitstapjes voor cliënten en bewoners. “Het gaat om meedoen en je gewaardeerd voelen. Maar ook om nieuwe dingen zien en leren”, vertelt Wendie. “Steeds meer cliënten kunnen aangeven wat hun wensen zijn. Dat is erg fijn!”, zegt Els. “Begeleiders spelen hier een belangrijke rol in. Zij kennen de doelgroep. We vinden uit wat er te doen is en we regelen het! We werken heel veel samen met externen, zoals buurthuizen, cafés, sportverenigingen, ontmoetingscentra en welzijnsstichtingen.” Vrijwilligers spelen een sleutelrol. Wendie: “Onze clubjes worden gedraaid door vrijwilligers. Dat zijn mensen die zich er goed bij voelen als ze iets voor een ander kunnen betekenen.” Tragel telt 380 vrijwilligers.