Vernieuwing in wijk Lievenspolder/Triniteit met Woon-zorgcomplex Amberboomstraat

Het verouderde complex van woningcorporatie Clavis aan de Amberboomstraat wordt gesloopt. Daarvoor komt een nieuw woon-zorgcomplex voor in de plaats, wat in gebruik genomen zal worden door Tragel. Aanleiding voor deze plannen zijn de verduurzamingsambitie van Clavis voor de wijk Lievenspolder/Triniteit en de woonwens van cliënten bij Tragel naar uitbreiding van begeleid zelfstandig wonen.

Aanleiding tot sloop

Aanleiding voor de plannen is in de eerste plaats de verduurzamingsambitie die  Clavis heeft.  Om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord wordt het bestaande woningbezit voorzien van energiebesparende maatregelen en worden er energiezuinige nieuwbouwwoningen gebouwd. Bij de appartementen Amberboomstraat hebben lagere  energie labels en  ook voldoen de woningen niet meer  aan de eisen van deze tijd. Denk hierbij aan de technische staat, zoals van de badkamer, keuken en/of toilet, maar ook de indeling hiervan.

Bewonersavond

Tijdens een bewonersinformatiebijeenkomst op 19 april werden de huidige 22 bewoners van het complex geïnformeerd over de voorgenomen sloop. Clavis vindt het van groot belang dit zorgvuldig en goed te doen. Mede daarom is er  is een sociaal plan herhuisvesting opgesteld. Hierin staan afspraken o.a. voorrang bij het zoeken naar een andere woning, de verhuiskostenvergoeding en andere belangrijke zaken. Clavis gaat vervolgens met alle bewoners individueel in gesprek: tijdens een huisbezoek wordt de situatie toegelicht en de woonwensen geïnventariseerd. Op basis van deze gesprekken gaat Clavis aan de slag om zo goed als mogelijk passende huisvesting te vinden voor bewoners.  Hiervoor nemen wij de tijd en bekijken elke situatie apart, met als doel de bewoners zoals gezegd, goed en zorgvuldig te ondersteunen naar hun nieuwe woning.

Uitbreiding woon-zorgcomplex

In 2013 is nieuwbouw van woon-zorgcomplex van Tragel in de Amberboomstraat te Terneuzen gerealiseerd, omdat veel cliënten een woonwens hadden om door te groeien naar  zelfstandige woning met woonbegeleiding. Afgelopen jaren zien we dat deze groei zich heeft doorgezet onder de cliënten bij Tragel. Dit heeft er toe geleid dat de behoefte is ontstaan naar een duurzame en toekomstbestendige uitbreiding in Terneuzen. Het huidige woon-zorgcomplex Amberboom omvat 30 appartementen. Met de nieuwbouw van het nieuwe, direct naastgelegen, woon-zorgcomplex komen hier nog eens 26 appartementen bij.

Directeur Ruben Karel van woningcorporatie Clavis: “Vanuit onze maatschappelijke doelstelling willen we graag letterlijk een steentje bijdragen aan de huisvesting van cliënten van Tragel. Ook voor deze doelgroep willen wij werken aan hun woongeluk, door het mogelijk te maken dat zij ook de volgende stap kunnen zetten in het wonen. Samen met Tragel hebben we een nieuwbouwplan gemaakt, dat aan de ene kant voldoet aan de wensen en eisen om goede zorg en ondersteuning te kunnen leveren. En aan de andere kant , door het realiseren van duurzame en energiezuinige appartementen, die  heel goed past bij onze duurzaamheidsambitie en onze doelstelling voor passende huisvesting voor deze doelgroep. ”