Je woont bij Tragel. Er horen kosten bij de zorg en ondersteuning die je ontvangt.
Voor een deel van de kosten is Tragel verantwoordelijk. Tragel ontvangt daarvoor een vergoeding via jouw verzekering of een wettelijke regeling.
Een ander deel van de kosten moet je zelf betalen.

In de folder Tragel Pluspakket wordt duidelijk welke kosten je in 2023 zelf betaalt en welke kosten Tragel betaalt als je bij Tragel woont met een Wlz-indicatie. Wlz is wet langdurige zorg.

Bekijk hier de folder Tragel pluspakket 2023

Een papieren exemplaar van de folder is beschikbaar op elke woonlocatie van Tragel of op te vragen via Zorgadvies.

Vragen?

  • Vragen over de inhoud van de brochure Tragel pluspakket 2023?
  • Een papieren versie van de folder Tragel Pluspakket 2023 ontvangen?
  • Vragen over wonen bij Tragel met een andere leveringsvorm, bijvoorbeeld Volledig Pakket Thuis (VPT), Jeugdwet?

Neem contact op met onze professionals van zorgadvies, telefonisch via T: 0114 382 329 of per mail E: zorgloket@tragel.nl