In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking bekrachtigd.

Dit was nodig, omdat dit voor mensen met een beperking in de praktijk lang niet altijd zo vanzelfsprekend is. De bedoeling is dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand wordt uitgesloten en iedereen gelijke kansen heeft. Elk mens heeft recht op een goed leven. En een goed leven bestaat bijvoorbeeld uit een fijne plek om te wonen, een leuke en zinvolle dag invulling, goede zorg en ondersteuning wanneer je dat nodig hebt.

Tragel maakte, om het VN-verdrag extra onder de aandacht te brengen, een inspiratietas met allerlei informatie en spullen die te maken hebben met de rechten van een mens. In de tas zit bijvoorbeeld een eigen ontwikkeld spel: Het Vertelspel. Samen praten over rechten en een goed leven, want samen kunnen we pas echt onbeperkt zijn!

De eerste inspiratietas is uitgereikt aan het team van locatie de Babbelaar, Sterredreef 10-12, Sterredreef 13 en Sterredreef 21. Deze maand ontvangen al onze locaties en extramurale begeleiding van Tragel een inspiratietas.

Tragel doet mee met Mensenrechten.