Vorig jaar besloot de Inspectie verscherpt toezicht in te stellen voor enkele onderdelen van Tragel. 

Dat was een tegenvaller, maar ook een extra impuls om de reeds ingezette weg naar de toekomst vol energie in te gaan. Tragel is heel blij met de recente opheffing van het verscherpt toezicht. Het is het resultaat van vele inspanningen die te maken hebben met anders wonen (nieuwbouw), met innovatie van het kwaliteitsbeleid en met anders communiceren met cliëntvertegenwoordigers, cliënten en bewoners.

Zo zijn er kwaliteitsnetwerken ingericht, waarin multidisciplinair de kwaliteit en de voorwaarden worden besproken. Zorgen en ideeën komen daar op tafel. Er is daarnaast gestart met meer systematisch reflecteren op eigen werk; een belangrijke competentie voor de medewerkers van Tragel waar werk van wordt gemaakt. Tenslotte heeft Tragel externe audits laten uitvoeren. Die blik van buitenaf heeft inzicht opgeleverd. Deze acties hebben veel gevraagd van de medewerkers, maar hebben geleid tot het gewenste resultaat. De Inspectie is positief over de resultaten van Tragel. Dat geeft energie om op deze weg door te gaan en in samenwerking met de omgeving en netwerkpartners de professionele werkwijze van Tragel uit te dragen.