De nachtzorg is in de gehele gehandicaptensector in ontwikkeling. Berichtgeving in de media is overwegend kritisch. Zorgorganisaties hebben een iets genuanceerder beeld.

TNO heeft daarom in opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) recentelijk een onderzoek[1] uitgevoerd om een onafhankelijk totaalbeeld te geven over de situatie van de nachtzorg. Conclusie: de nachtzorg is in de gehandicaptenzorg volop in ontwikkeling en de inzet van nieuwe en individueel passende zorgdomotica draagt bij aan een rustige en veilige nachtrust. Dit gaat de goede kant op in Nederland, maar is nog zeker niet afgerond.

Tragel zit ook middenin deze ontwikkeling en werkt aan een nieuwe en passende invulling van haar nachtzorg. De adviezen uit het rapport van TNO sluiten erg goed aan bij de invulling van Tragel met het doel: een rustige en veilige nacht voor cliënten. De nacht is om te slapen. Om dit te laten zien, is in Clinge een Experience Room ontwikkeld voor bewoners, cliënten, verwanten, medewerkers en andere belangstellenden waarin de vernieuwde nachtzorg ervaren kan worden.

Voor vragen, opmerkingen en/of een bezoek aan de Experience Room kun je terecht bij Hanno de Schipper, beleidsmedewerker Kwaliteit en Programmamanager Nachtzorg, via h.deschipper@tragelzorg.nl.

1. Goede, veilige nachtrust. Kwaliteit van de nachtzorg en de toepassing van domotica bij mensen met beperkingen. TNO in opdracht van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 24 mei 2018.