Op een aantal locaties van Tragel in de gemeente Hulst is het norovirus geconstateerd. Door het virus zijn een aantal bewoners en medewerkers ziek geworden. Het virus is ongevaarlijk, maar erg besmettelijk.

Verlenging maatregelen
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn er tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo krijgt iedere besmette of vermoedelijk besmette locatie extra desinfecteerde middelen en beschermingsmaterialen.
Daarnaast zijn alle locaties, waar een constatering of een vermoeden is van het norovirus, gesloten. Dat betekent dat bewoners en cliënten op die locaties blijven en de medewerkers niet wisselen van locatie.

  • Alle werk- en dagbestedingslocaties van Tragel in de gemeente Hulst blijven gesloten tot en met tenminste woensdag 19 februari 2020.
  • De horecalocaties van Tragel, restaurant ’t Palet en Kookpunt, blijven gesloten tot en met tenminste zondag 23 februari 2020.
  • Alle vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door Tragel in de gemeente Hulst en Terneuzen zijn geannuleerd tot en met tenminste zondag 23 februari 2020.
  • Het bezoek van externen aan Tragel locaties in de gemeente Hulst wordt afgeraden.

Norovirus
Het norovirus is een virus dat ‘buikgriep’ veroorzaakt. De klachten kunnen zijn: braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn of buikkramp. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen. Er zijn geen medicijnen tegen dit virus. De patiënt moet zelf uitzieken. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 1 tot 3 dagen.

Voor vertegenwoordigers:
U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de eerste begeleider of manager van de locatie.