“Tragel houdt mij in toom. De begeleiding zorgt dat ik leef.” Dit zijn de woorden van Ruben* uit een dorp in Zeeuws-Vlaanderen. Ruben wordt ambulant begeleid door Forensische zorg van Tragel.

Dat betekent dat er wekelijkse begeleiding is voor Ruben, zowel aan huis als telefonisch. Om te kijken hoe het met hem gaat, of hij het leven nog kan bolwerken en of hij hulp nodig heeft in bijvoorbeeld de digitale wereld. “Want dat laatste is tegenwoordig heel belangrijk. Kun je online niets, dan lijkt het of je niet bestaat”, zegt begeleider Marja de Bakker.

Het ging een aantal jaar geleden helemaal mis met Ruben. Daarvoor leek hij zijn leven op de rails te hebben. Van oorsprong uit de Randstad. Voor de liefde verhuisd naar Zeeland. Verblijd met vier kinderen. De jongste is nu veertien, de oudste 24. Maar het sprookje stopte abrupt toen zijn vrouw van hem scheidde. Ruben woonde twee jaar lang op straat, zwierf rond en raakte betrokken bij geweldsdelicten. Justitie legde hem twee jaar lang forensische begeleiding op. Hij moest zijn leven weer op de rit krijgen, letterlijk aan de hand van professionele hulpverleners.

Bankje in het park
Dat kan een woning zijn, maar ook op kleinere schaal een kamer bij iemand in huis. Marja: “Zolang je een adres hebt, dan besta je in Nederland. Dan kun je financieel ook dingen gaan regelen. Ruben krijgt nu een uitkering, maar we zijn in gesprek met een jobcoach. Bij andere cliënten helpen we bijvoorbeeld ook om bewindvoering aan te vragen. Of we gaan mee naar de reclassering en de rechtbank. Als er periodes zijn dat het goed gaat, dan zien we elkaar minder. Het gaat om een stabiele uitvalsbasis voor iemand die dat zelf niet op orde krijgt. We verzorgen voor de verbinding met de cliënt. Dat is de start van een begeleidingstraject. Zodat hij erop vertrouwt dat hij er nooit alleen voor staat. Iedereen mag er zijn.”

*Om privacy redenen is deze naam gefingeerd.