Bij de verhuizing van een groep bewoners naar hun nieuwe thuis hoorde een intensieve periode van voorbereiding. Vele vragen kwamen aan bod: Hoe richten we de zorg in op de nieuwe locatie? Wat zijn de zorgvragen die daar samen komen? Hoe sluiten we goed aan op woonwensen van nieuwe bewoners? Daarnaast werd er ook nagedacht over het aantal medewerkers dat nodig is op die nieuwe locatie en welke taken er voor iedereen waren. Natuurlijk werd er ook nagedacht over de best passende groepssamenstelling voor de bewoners.

Om antwoord te krijgen zijn alle betrokkenen al in vroeg stadium betrokken. Er is verbinding gezocht  vanuit de teams met bewoners en hun vertegenwoordigers. Zo werd de expertise van medewerkers benut met aandacht voor de verschillen in behoeften van bewoners. Samen is gekeken wat nodig is om goed te kunnen wonen. De resultaten: een goede bezetting van de medewerkers, afgestemd op het aantal bewoners. Een passende indeling van de groepen gebaseerd op de inrichting van de nieuwbouw die doelgroepgericht is. Zo is elk nieuw huis ‘op maat’ ingedeeld voor de beste ondersteuning en begeleiding voor elke bewoner.