Hoe leer je je vak het beste? Door gewoon te doen! Tragel geeft leerlingen een unieke stagekans. In het Leerhuis runnen ze zelf een groep, waarbij een ervaren begeleider coacht.

Het Leerhuis van Tragel biedt een optimale leeromgeving, zegt eerste begeleider Linda Rijk. Ze is 17 jaar in dienst bij Tragel. Ze vertelt: “Het Leerhuis is een locatie voor dagbesteding voor cliënten. Het is nu het tweede schooljaar dat we stagiaires deze kans bieden. Het zijn leerlingen en studenten van allerlei studierichtingen, -niveaus en leerjaren, van verzorgend tot agogisch. De grote uitdaging is om er als team samen uit te komen. De ideale werkbezetting -ruim- zorgt voor een op en top leerklimaat, want het heeft de ideale werkbezetting.”

Opstap
Het team is zelfsturend en niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor de cliënten, maar bijvoorbeeld ook voor het gezamenlijk maken van de roosters. “De stagiaires ervaren hoe het echt is om in een team te werken. Ze wonen ook de overleggen van andere locaties bij. Het is een unieke manier van leren dat elke stagiair veel bagage meegeeft. Het is de opstap naar veel zelfstandigheid en vaak zit er ook een baan bij Tragel in”, zegt Linda.

Werkveld
“Het Leerhuis maakt dat leerlingen vaak een bewuste keuze maken voor de zorg voor mensen met een beperking.” Dat beaamt stagiair Emmely van Langevelde (23). Zij volgt de combiopleiding verzorgende IG en maatschappelijke zorg. Ze zit in het laatste leerjaar. Emmely vertelt: “In het Leerhuis moet je heel veel samen regelen. Denk aan werkoverleggen en roosters voor de zorg. We hebben allemaal onze eigen taken. Hier bereid je je echt voor op het werkveld. Bij andere stageplaatsen word je meer aan de hand genomen, en sta je vaak naast de begeleider. Hier moet je direct meer op eigen benen, met altijd de coachende begeleider dichtbij. Zo leer je ontzettend veel!”

Bewuste keuze
Emmely koos vol overtuiging voor Tragel. “Door het Leerhuis heb ik een bewustere keuze kunnen maken. Als stagiair ben je hier een heel schooljaar. Door dit concept weet je precies waar je voor kunt kiezen.”

Foto: Leerling Emmely van Langevelde en eerste begeleider Linda Rijk.