Een volwaardig leven, ondanks je beperking. Dat is waar Tragel zich sterk voor maakt voor de bewoners en cliënten. Maar je zo goed mogelijk ontwikkelen, dat gaat met een beperking niet vanzelf.

Tragel heeft een team van elf gedragsdeskundigen die kijken wat nodig is voor een goed leven. Zij werken samen met andere professionals, zoals logopedisten, bewegingsagogen en fysiotherapeuten. Ook is er samenwerking met huisartsen, Emergis en ZorgSaam. Gedragsdeskundige Kees Goverde: “Veel cliënten hebben door hun beperking minder natuurlijke ontwikkelingsdrang. Ze durven of kunnen niet ontdekken, of ze voelen zich niet altijd veilig. De ontwikkelingsleeftijd van iemand met een beperking is meestal niet hetzelfde als de kalenderleeftijd. Dat maakt het soms lastig om te zien wat hij aankan en nodig heeft. Door dit goed in te schatten, kunnen we zorgen dat het beter gaat. Gedragsdeskundigen richten zich op taal, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en overzien het geheel. Er is contact met de begeleiders, ouders, cliëntvertegenwoordigers en -als dat mogelijk is- met de cliënt zelf. Samen maken we de mogelijkheden en doelen helder. Zo leveren we zorg op maat.”

Kijk hier voor meer info over een goed leven bij Tragel.