Rechter erkent het hoger beroep van zorgaanbieders en dwingt zorgkantoren tot herberekening van het richttariefpercentage

Het Gerechtshof Den Haag heeft na een hoger beroep van 54 VGN-leden een vonnis van 6 oktober vorig jaar over het richttariefpercentage vernietigd. De zorgkantoren tegen wie de zorgaanbieders een zaak hadden aangespannen lazen in de uitspraak dat zij het tarief voor 2024 opnieuw moeten gaan berekenen.

Die opgelegde herberekening moet er voor zorgen dat de aanbieders, die goed zijn voor 75 procent van de totale brancheomzet, een neutraal of positief resultaat kunnen behalen. Bij die berekening dienen financieringsbaten en -lasten te worden meegenomen.

Lees meer via VGN