Jaarlijks kijken we bij Tragel wat er goed gaat en wat er beter kan op het gebied van kwaliteit van zorg en ondersteuning.

In dit integrale Kwaliteitsdocument komt de kwaliteit van ondersteuning, zorg en behandeling binnen onze organisatie aan de orde. Aan de ene kant gebruiken wij dit document om voor onszelf na te gaan wat goed gaat en wat beter kan. Aan de andere kant is het een manier om direct betrokkenen bij Tragel, hun omgeving en onze omgeving te informeren over kwaliteit.

Dit document borduurt voort op het Kwaliteitsrapport 2017, maar is tegelijkertijd ook een vernieuwende manier van ‘rapporteren’. Om te voorkomen dat er allerlei verschillende rapporten en documenten over de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij Tragel worden gemaakt, is ervoor gekozen om jaarlijks één integraal Kwaliteitsdocument te maken. Het is hiermee een kwaliteitsrapport volgens de richtlijnen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en haar bouwstenen, maar tegelijkertijd ook een jaarverslag en een beoordeling van ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem rond de vraag ‘Hoe willen wij werken aan kwaliteit?’. Dit document verbindt alles wat er in grote lijnen in 2018 is gebeurd bij Tragel op het gebied van kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Bekijk hier het volledige kwaliteitsrapport 2018.
Bekijk hier het kwaliteitsrapport voor bewoners en cliënten 2018.