Stichting Tragel uit Clinge en stichting DOOR uit Middelburg hebben het voornemen om uiterlijk op 1 januari 2019 te fuseren.

Tragel en DOOR zijn beiden in Zeeland actief in de ambulante en residentiële forensische zorg. De forensisch beschermde woonvorm van DOOR in Middelburg is uniek voor de provincie. Tragel is in Zeeland de enige verstandelijk gehandicaptenzorgaanbieder die forensische zorg mag bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor zowel DOOR als Tragel is de omvang van het hulpaanbod echter beperkt waardoor het lastig is duurzaam kwalitatief goede ondersteuning en zorg te blijven bieden in het forensisch veld.

Door het samenvoegen van de activiteiten waaronder elkaars expertise, is het mogelijk de exploitatie en kwaliteit duurzaam te verbeteren en het unieke aanbod voor de provincie in stand te houden. Tragel versterkt hiermee haar bestaande positie forensische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking waardoor voldaan kan worden aan de vraag. De kwetsbaarheid van de omvang van een zelfstandig DOOR wordt het hoofd geboden.

Samen verder
Tragel en DOOR hebben hun voornemen gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de SER. Daarnaast zijn de vertegenwoordigingen van personeel en cliënten in beide organisaties om advies gevraagd over het voornemen.

Tragel
Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij wonen, werken, leren en recreëren. Tragel heeft diverse locaties voor wonen en dagbesteding (leer-werkbedrijven en activering) in Zeeuws-Vlaanderen en is met ambulante begeleiding actief in de gemeenten Hulst, Terneuzen, Sluis en op de Bevelanden en Walcheren. Deze ambulante begeleiding omvat ook forensische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een forensische zorgtitel. Tragel heeft tevens productieafspraken voor forensisch verblijf maar verzilvert deze nog niet. Het aanbod van Tragel wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Ministerie van Justitie & Veiligheid (DForZo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

DOOR
Stichting DOOR biedt hulp aan kwetsbare cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen en die zich resocialisatie en re-integratie ten doel stellen. Het hulpaanbod omvat forensisch beschermd wonen met begeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding.

Cliënten met een forensische zorgtitel en een indicatie komen in aanmerking voor forensisch beschermd wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding. Vanuit de Wmo in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere komt men in aanmerking voor ambulante begeleiding en dagbesteding.

Stichting DOOR heeft een locatie in Middelburg en is met ambulante begeleiding actief in de gemeenten op Walcheren in Zeeland.