Tragel werkt al jaren met zelfstandige teams. De teams krijgen steeds meer handvatten om dat verder vorm te geven. Zelf beslissen en vaak de vrije hand krijgen, maakt dat ze steeds steviger in hun schoenen staan.

Bij locatie De Leest in Hulst bevalt het goed, werken als Zelfstandig team. Andries Peterson en Gonnie de Rijcke vertellen dat De Leest hierin ver gevorderd is. Andries: “Het geeft vrijheid om veel zelf te mogen beslissen over deze locatie. Het houdt je scherp. Je eigen toko draaien voelt goed.” Gonnie: “Je bent veel bewuster als team aan het werk. Mensen zijn op deze manier veel meer bereid mee te denken in oplossingen en dat werkt.”