Woensdag 17 januari is de bouw van start gegaan van het tweede woon-zorgcomplex Amberboom in Terneuzen, dat in gebruik genomen zal worden door Tragel. Reden voor een feestelijk momentje. Tom en Yunus mochten de eerste paal de grond in slaan! Daarna konden bewoners, cliënten, vertegenwoordigers en collega’s in Terneuzen samen met Clavis en H4A genieten van koffie en lekkere koeken.

Aanleiding voor deze nieuwbouw plannen zijn de verduurzamingsambitie van Clavis voor de wijk Lievenspolder/Triniteit en de woonwens van cliënten bij Tragel naar uitbreiding van begeleid zelfstandig wonen. De bouw wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf H4A. Als alles volgens planning verloopt wordt de bouw medio 2025 opgeleverd.

Uitbreiding woon-zorgcomplex
In 2013 is nieuwbouw van woon-zorgcomplex voor Tragel in de Amberboomstraat te Terneuzen gerealiseerd, omdat veel cliënten een woonwens hadden om door te groeien naar een zelfstandige woning met woonbegeleiding. Afgelopen jaren zien we dat deze groei zich heeft doorgezet. Dit heeft er toe geleid dat de behoefte is ontstaan naar een duurzame en toekomstbestendige uitbreiding in Terneuzen.

“Tragel is blij met deze ontwikkeling. We staan voor ‘Samen doen!’. In dit geval bouwen we samen met Clavis aan de toekomst van Tragel. Amberboom 1 is al een succes en met een nieuw complex langs zij kunnen we de zorg blijvend duurzaam en betaalbaar organiseren. De cliënten kijken nu al uit naar oplevering.” aldus Hans Biezemans, bestuurder van Tragel.

Directeur Ruben Karel van woningcorporatie Clavis: “Vanuit onze maatschappelijke doelstelling willen we graag letterlijk een steentje bijdragen aan de huisvesting van cliënten van Tragel. Ook voor deze doelgroep willen wij werken aan hun woongeluk, door het mogelijk te maken dat zij ook de volgende stap kunnen zetten in het wonen.”

Het huidige woon-zorgcomplex Amberboom omvat 30 appartementen. Met de nieuwbouw van het nieuwe, direct naastgelegen, woon-zorgcomplex komen hier nog eens 26 appartementen bij voor cliënten van Tragel.