Er komt een nieuwe woonzorg- en dagbestedingslocatie in Oostburg! In april 2024 vangt de bouw aan van het Burghtkwartier. Het plan voor de bouw is door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkeld, samen met gemeente Sluis en aannemer Van der Poel. Het plan bestaat uit een gebouw met zestien appartementen, twaalf studio’s verdeeld over twee groepswoningen en een dagbesteding voor cliënten.

Vrijdag 8 maart ondertekenden Ralph van Dijk (directeur/bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) en Hans Biezemans (bestuurder van Tragel) de samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening was in Oostburg, bij ‘Dagcentrum De schelp’. Naar verwachting is het Burghtkwartier na de zomer in 2025 gereed.

Samenwerking 

Zo’n twee jaar geleden gaf Tragel bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen aan geïnteresseerd te zijn in nieuwbouw op het braakliggende terrein achter de Burght. De voorzieningen zijn nu nog verspreid over verschillende locaties in Oostburg. De wens van Tragel was om dit allemaal samen te voegen in één gebouw. Deze gaat in vervulling nu de bouw daadwerkelijk van start gaat. Bestuurder Hans Biezemans is blij met de samenwerking met Woongoed. “Hier hebben de cliënten en het team lang op gewacht. Met deze nieuwbouw zijn we in Oostburg klaar voor de toekomst. Wonen en dagbesteding onder één dak zorgt dat we kwaliteit van zorg kunnen blijven leveren, óók met de personele uitdagingen waar we voor staan. Voor onze medewerkers betekent de nieuwbouw een uitstekende, moderne werkomgeving. De cliënten wonen straks op een manier die bij hen past, waar ze goed kunnen worden ondersteund.”

Dat beamen cliënten Jacco Maas en Serge Segers. Zij wonen nu op twee aparte woonlocaties van Tragel in Oostburg, Poolster en Regulus. Jacco vertelt: “Ik heb er zin in om te verhuizen, dan is fijn alles in hetzelfde gebouw. Ik ga het in de gaten houden hoe snel de bouw gaat en er vaak langs wandelen.” Serge kijkt er naar uit om in de groepswoning te wonen. “Het zal wat groter zijn dan we nu gewend zijn. Dat is fijn. Ook bij de dagbesteding zal het ruimer zijn. Dat is rustiger. Dan kan ik beter werken.”

Voldoende geschikte woningen

Ook Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is blij dat het zover is. Ralph van Dijk: “We vinden het belangrijk om te voorzien in voldoende geschikte woningen voor de kwetsbaren onder ons. Het duurde even, maar straks staat er een zorggebouw waarmee cliënten van Tragel ongetwijfeld erg blij gaan zijn! Daarnaast hoop ik dat er in de toekomst ook een verbinding ontstaat tussen zorgpartijen uit De Burght en ’t Lam. Samenwerking op bepaalde vlakken zou een mooie aanvulling kunnen zijn. Tot slot ben ik ook erg blij dat we de lege plek nu eindelijk op een goede manier kunnen invullen.”

Indeling gebouw

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en wordt direct verbonden met ’t Lam en De Burght. De zestien appartementen voor cliënten van Tragel die zelfstandig wonen, komen in de hoek van de Burg. H.A. Callenfelsstraat en de Burg. I. van Houtestraat. De twee groepswoningen met twaalf studio’s voor cliënten die begeleid wonen en de dagbesteding bouwen we in de hoek van de Schouwburgstraat en de Burg. I. van Houtestraat. In de dagbesteding kunnen zowel cliënten van Tragel als cliënten van andere zorginstellingen terecht. Daarnaast legt Tragel in een afgesloten tuin een beleeftuin aan voor haar cliënten.

Bijeenkomst omwonenden en belangstellenden

Op dinsdag 9 april is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden en overige belangstellenden, georganiseerd door Woongoed. De inloopbijeenkomst is in het Ledeltheater in Oostburg. Vertegenwoordigers van de betrokken partijen zijn aanwezig om u meer te vertellen over de plannen.

Lange weg

De weg naar de start van de bouw duurde even. Zo’n vijftien jaar geleden werd voor het eerst gepraat over deze zorglocatie. Dit project is onderdeel van de woonzorgzone Burghtkwartier in het centrum van Oostburg. Hiervoor werd in 2014 al het Woonzorgcentrum De Burght gebouwd. Achter de Burght kocht de gemeente destijds negentien particuliere woningen en verkocht de grond daarna aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Sloop volgde, zodat ruimte ontstond voor nieuwbouw voor het overige deel van het Woonzorgcentrum. Toen alles rond was trok één van de partners zich terug en kon de bouw helaas niet doorgaan. Eerdere plannen werden omgegooid en het bestemmingsplan werd gewijzigd.

Op de foto: Vrolijke gezichten tijdens het moment van ondertekening in Dagcentrum De schelp in Oostburg. Hier hebben de cliënten en het team van Tragel lang op gewacht.