Het Vrienden van Tragel Benefietdiner heeft 18.485 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar de Academie voor Zelfstandigheid van Tragel. Dit project helpt om bewoners en cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten meedoen in de maatschappij. De opbrengst gaat naar de Academie voor Zelfstandigheid van Tragel.

De elfde editie van de netwerkavond werd opgesierd met een culinair diner, een bijzondere veiling en een digitale quiz om fondsen te werven voor Vrienden van Tragel. De opbrengst van de avond wordt gebruikt om mensen met een beperking te ondersteunen bij een goed leven.

Personeelsvereniging Dow in Terneuzen was opnieuw gastheer. Studenten van het Lodewijk College en cliënten van het horecateam van Tragel legden de 130 gasten culinair in de watten. Muzikant Stefan van Vooren live en brassband De Honkers waren present voor entertainment. Hoogtepunt van de avond was de veiling. Bas Weemaes van Notariskantoor Stolker leidde het geheel in goede banen, met ondersteuning van presentator Marc Volleman. Het duo wist de aanwezige gasten uit te dagen om flink te bieden op de veilingitems. Ondernemers, vertegenwoordigers van overheden en zorg en welzijn ontmoetten elkaar.

Online platform

Bestuurder Hans Biezemans van Tragel is in zijn nopjes met de opbrengst van de avond. Hij zegt: “Het afgelopen jaar zijn proefprojecten gedaan die een positief beeld hebben laten zien van de mogelijkheden die de Academie voor Zelfstandigheid biedt. Een paar voorbeelden: zelfstandig boodschappen doen, met geld kunnen omgaan en zelf kunnen koken met de groep.”

Tragel heeft dit project omarmd door het op te nemen in de reeds bestaande Tragel Academie voor medewerkers. De Academie voor Zelfstandigheid is voor cliënten en bewoners. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de kennisbank van de landelijke Academie voor Zelfstandigheid vanuit de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Dit is een online platform dat organisaties ondersteunt bij het inrichten van een leeromgeving voor cursisten met een beperking.

Hoofdsponsors

De Benefietavond is mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsors DOW Benelux, JEP Jouw Event Partners, Cows & Stars, FOOX Groothandel de Smet en Moy Fa.

Vrienden van Tragel

Een leven als ieder ander, gewoon meedoen, is voor mensen met een beperking niet eenvoudig. Het kost veel extra geld. Geld dat uit reguliere financiering of eigen inkomen niet beschikbaar is. Vrienden van Tragel ondersteunen daarom activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer info: www.tragel.nl/vrienden-van-tragel.

Foto: De Benefietavond van de Vrienden van Tragel is met een opbrengst van 18.485 euro afgesloten.