Donderdag 28 september 2023 was er een kort geding van onze brancheorganisatie VGN, Tragel en 57 collega-organisaties tegen de zorgkantoren. Een kort geding is een rechtszaak, waarin snel een voorlopige beslissing wordt gevraagd. Deze rechtszaak gaat om de nieuwe inkoopvoorwaarden die vanaf 2024 gelden.

Zorginkoop 2024 – 2026 (2028)
We maken afspraken met het zorgkantoor over de soort ondersteuning, zorg en behandeling, hoeveel, tegen welk tarief en onder welke voorwaarden. Dat is zorginkoop. Volgend jaar gaat een nieuwe periode voor de zorginkoop in. Die loopt van 2024 tot en met 2026 en kan met twee jaar verlengd worden tot 2028. Voor die periode maken we met het zorgkantoor afspraken over de ondersteuning, zorg en behandeling die we gaan leveren.

De zorg in Nederland staat onder druk. De zorgvraag groeit en het wordt steeds moeilijker om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit heeft invloed op de inkoopvoorwaarden van de zorgkantoren. Al jaren merken wij dat de druk op de tarieven groter wordt en de voorwaarden strenger worden. Voor de nieuwe inkoopperiode willen de zorgkantoren daar hele grote stappen in zetten.

Kort geding (snelle rechtszaak)
De VGN heeft daarom besloten een kort geding aan te spannen tegen de nieuwe inkoopvoorwaarden van de zorgkantoren. Het effect van de nieuwe inkoopvoorwaarden is voor Tragel klein, toch gaan wij er wat van merken. De nieuwe inkoopvoorwaarden zijn ook voor Tragel een stap te ver. Er is een grens aan wat je van mensen met een beperking kunt vragen. Omdat we elkaar willen steunen binnen de sector én in het belang van bewoners en cliënten, hebben we ons aangesloten bij het kort geding van de VGN.

Hoe is het kort geding gegaan?
Het is moeilijk om te voorspellen wat de uitslag wordt van het kort geding. Dat weten we pas op 6 oktober. Dan doet de rechter uitspraak. De VGN heeft een kort verslagje gepubliceerd. De samenvatting lees je hier zodat je een indruk krijgt van wat er besproken is.

De VGN zegt dat het zin heeft gehad om in actie te komen. Een deel van de kortingen op de tarieven is vóór het kort geding al teruggedraaid. Dat zijn stappen in de goede richting, maar er is meer nodig. Er zijn bijvoorbeeld nog geen toezeggingen voor de jaren 2025 en 2026. Ook zijn de kortingsplannen voor die jaren nog ongewijzigd.

In de rechtbank zijn standpunten, reacties daarop en vragen van de rechter aan de orde geweest. Het ging over passende tarieven en of de zorgkantoren besluiten van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit zomaar moeten volgen. Er is gesproken over de berekeningen waarmee de zorgkantoren de tarieven vast hebben gesteld.

Ook is afgesproken dat er in 2024 opnieuw bezwaar gemaakt mag worden bij het tarief dat de zorgkantoren dan voor 2025 presenteren. Alle partijen, inclusief de rechter, hebben complimenten gegeven voor de grote inzet van het zorgpersoneel in de zorg voor mensen met soms zeer complexe zorgvragen. De zorgkantoren hebben een paar goede voornemens uitgesproken maar niet gezegd dat ze de inkoopvoorwaarden gaan aanpassen. Nu is het wachten op de uitspraak.

Nieuws en uitspraak
Op de VGN-website is nieuws te lezen over het kort geding .