Hoe kunnen we de zorg nog beter maken? Tragel innoveert om de zorg voor mensen met een beperking ook in de toekomst zo goed mogelijk te houden en verder te verbeteren. Met verschillende projecten worden oplossingen onderzocht. Eva van Harn en Alexandra la Heijne vertellen over Proeftuin Laura, onderdeel van project Zorg2030.

 

Eva: “We kijken in de proeftuin hoe we daginvulling op maat kunnen bieden door een goede match te maken tussen advies en aanbod.” In de praktijk komt het erop neer om de momenten dat er geen activiteiten zijn, zinvol in te vullen. Een aantal cliënten en de mensen om hen heen, zoals het zorgteam en de cliëntvertegenwoordigers, vinden samen uit wat er nodig is.

Meer passende activiteiten

Begeleidster Alexandra: “Er zijn cliënten die open momenten nodig hebben om zelf tot rust te komen. Anderen kunnen echt wel wat gebruiken en moeten bezig gehouden worden.” Instrumenten die gebruikt zijn bij de test zijn smartwatches en een bedmat. Met de horloges konden we het spanningsniveau -dus hoe gespannen is de cliënt op dat moment- en de slaap inschatten. Met de bedmat hebben we de slaap gemeten bij een bewoner die een horloge niet kon verdragen.” Eva: “Met net iets meer informatie kunnen de activiteiten meer passend worden aangeboden. Het komt voor dat mensen meer geactiveerd moeten worden, of juist wat meer rust nodig hebben. Rustmomenten creëren geeft waarde, maar we moeten steeds blijven kijken waar behoefte aan is en ruimte voor is.”

Gezonde verstand

Alexandra zegt dat de eerste stapjes aan de hand van de extra informatie al zijn gezet. “We hebben voor een cliënt bijvoorbeeld foto’s en filmpjes op een usb-stick gezet, zodat hij zich daarmee op rustige momenten bezig kan houden. Een andere cliënt is gebaat bij meer creatieve activiteit in de ateliers. We maken dankbaar gebruik van de meetinstrumenten, maar ook van onze eigen gezonde verstand. De bedoeling is steeds weer om de zorg passender te maken. Dat is best een flinke kluif omdat elke cliënt andere begeleiding nodig heeft naast de basisverzorging. Maar de begeleiding kent hun cliënt en door gebruik te maken van slimme meetinstrumenten maken we steeds stapjes naar de allerbeste zorg.”