Op 19 september ondertekenden de bestuurders van Gors, Tragel en Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst met als doel de medische zorg van mensen met een verstandelijke beperking die verblijven bij de drie organisaties in Zeeland duurzaam te verbeteren.

Krapte Zeeuwse arbeidsmarkt aanpakken met subsidie

In de afgelopen jaren hebben Gors, Tragel en Zuidwester samen onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen in de medische zorg van cliënten met een verstandelijke beperking in Zeeland. Deze samenwerking heeft geleid tot de subsidieaanvraag bij de provincie Zeeland (februari 2021). Het project kreeg de werktitel “Medisch Specialistische Zorg” en was één van de projecten die 50.000 euro subsidie kreeg van de Provincie Zeeland om de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt aan te pakken. De initiatiefnemers hebben diverse verbeterpunten geconstateerd. De belangrijkste conclusie is dat de medische zorg aan verstandelijk beperkten op dit moment te kwetsbaar is en dat gezamenlijke acties noodzakelijk zijn. Met name de huidige en verwachte schaarste aan artsen VG (verstandelijk gehandicapten), huisartsen, psychiaters, ondersteuners en gespecialiseerde verpleegkundigen is een knelpunt.

Juiste zorg op de juiste plek

De samenwerking is een eerste stap; alle intramurale cliënten met een verstandelijke beperking van de drie organisaties in Zeeland krijgen de juiste medische zorg op de juiste plek. Wat gaat er in de praktijk worden verbeterd? Er zijn verschillende voorgenomen acties die erop gericht zijn de medische zorg continue te verbeteren en het aantal artsen VG, gespecialiseerde verpleegkundigen en ondersteuners te vergroten. Door hen onder andere zo efficiënt mogelijk in te zetten, nauwere samenwerking met huisartsen en ketenpartners aan te gaan, functies/taken anders te verdelen en hen op een uniforme manier te ondersteunen. Dat zal zijn met gelijk ingerichte medische dossiers, zodat elke arts VG de medische informatie op dezelfde plaats in het ICT-systeem weet te vinden. Hiermee wordt het werk voor artsen VG (in opleiding) aantrekkelijker, en kunnen artsen bij meerdere organisaties worden ingezet. Intramurale cliënten in Zeeland hebben en behouden een eigen huisarts. Artsen VG werken complementair samen met de huisartsen en ketenpartners om intramurale cliënten de beste medische zorg te verlenen.

Andrea Klap, bestuurder Gors en voorzitter stuurgroep samenwerking medische zorg Gors, Tragel en Zuidwester: “Dit is een stap in de goede richting om gezamenlijk medische zorg te verbeteren voor VG-cliënten in Zeeland en tegelijkertijd het werk voor artsen VG aantrekkelijker te maken.”

Eenvoudige tekst:

Samenwerking voor betere medische zorg

De medische zorg voor mensen met een beperking in Zeeland wordt beter. Dat komt omdat Gors, Tragel en Zuidwester gaan samenwerken. Dat zijn drie organisaties in Zeeland voor mensen met een beperking. Deze organisaties vinden dat de medische zorg aan cliënten beter geregeld kan worden.

Het grootste probleem is dat er weinig artsen zijn om mensen met een beperking te helpen. De drie organisaties gaan samenwerken zodat zij artsen kunnen opleiden en zorgen dat zij fijn kunnen werken in de Zeeuwse gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld doordat in alle drie de organisaties op dezelfde manier gewerkt wordt. De bestuurders hebben op 19 september een handtekening gezet voor deze samenwerking.