Bewoners, cliënten en medewerkers van Tragel sporten wat af! Met in de afgelopen maanden de Tragel Games, het voetbaltoernooi en de rollatorloop houden de medewerkers van Beweging de spieren gezond. Dat alles naast de reguliere sportmomenten die bij de behandeling van bewoners en cliënten horen.

 

Ruud Hamelink: “De meeste cliënten komen minimaal eens per week sporten bij ons. We vinden het belangrijk dat sport en bewegen een vast onderdeel is van het weekprogramma. We coachen en geven advies. We houden hen in beweging op een manier die bij hen past. Dat doen we samen met cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers. Het doel gaat verder dan in beweging blijven alleen. We fietsen bijvoorbeeld met de tandem, voor conditieopbouw maar ook om in balans te zijn en de cliënt te laten ervaren wat erbij komt kijken.”

Nieuwe doelgroepen

Waar het kan, wordt een activiteit zo bedacht dat er iets van te leren valt. Ruud: “Bij de Tragel Games, onze sportdag in mei, deden we dit jaar een soort Twister met een vragenspel over gezonde voeding. Daar geven we toch bewustwording mee. Dit jaar was er een bijzondere editie van de Tragel Games; op meerdere locaties en verspreid over meerdere dagen. Zo bereikten we weer nieuwe doelgroepen, al is de beleving van het sporten met medewerkers en cliënten op één groot veld niet te evenaren. Sporten verbindt en dat opent elke keer weer deuren.”