Hoe ziet de ondersteuning van mensen met Ernstig Verstandelijke Meervoudige Beperking (EVMB+) er in 2030 uit? Hoe kunnen we met daginvulling op maat een mooier leven realiseren?

Carante Groep is aan de slag gegaan met deze vraag in het project Zorg2030. In verschillende sessies met een diverse groep medewerkers van Carante-organisaties, waaronder Tragel, zijn zij tot een aantal prototypes gekomen. Eén daarvan is het prototype Laura. Bekijk hier het filmpje over Laura en klik op deze link voor infoblad.

En wij gaan dit prototype uitproberen in een proeftuin bij Sterredreef 31!

In de proeftuin Laura gaan we op zoek naar een juiste match tussen de behoefte van een proefpersoon (de bewoner) en het aanbod vanuit het netwerk. Op dit moment zitten we nog volop in de voorbereidende fase. Welke informatie hebben we allemaal over de proefpersonen en hoe zouden we anders naar die beschikbare informatie kijken? En hoe ziet het netwerk eruit, op welke manier kunnen we anders naar de daginvulling kijken om het leven mooier te maken?

Ben je benieuwd waar het zich plaatsvindt? Bekijk dan deze video

Meer weten over de proeftuin? Neem contact op door te mailen naar kwaliteit@tragel.nl

Namens het ontwikkelteam,

Kaylee (Sterredreef 31), Alexandra (Sterredreef 31), Tamara (Hoevedreef 5a), Kyana (Hofplein 6-8), Michiel (Expertisecentrum), Sebastiaan (Carante) en Eva (Kwaliteit & Veiligheid)