Missie

Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeland en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Dit doen wij samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werk, leren en recreëren.
Ons motto ‘Samen doen’ heeft als doel de participatie aan de samenleving te vergroten. Tragel heeft ruim 70 woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Ruim 800 collega’s maken zich hard voor de zorg van mensen met een verstandelijke beperking.

Visie

De visie die Tragel op zorg en dienstverlening heeft is komt voort uit de missie. Tragel definieert haar visie als volgt:

Visie:
“Iedereen heeft recht op een zo gewoon mogelijk leven waarvoor hij naar vermogen zelf verantwoordelijk is en waarin hij zich veilig en onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt.”

Tragel adviseert en ondersteunt de cliënt, zijn verwanten en vertegenwoordigers bij het realiseren van de gemaakte keuzes en ambities. Tragel stimuleert op een professionele manier de cliënt om zich zelf te ontwikkelen tot een bij de cliënt passend niveau. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van hun expertise op het gebied van begeleiden, ontwikkelen en behandelen om zo goed mogelijk aan de vraag van de cliënt tegemoet te komen.

Daarbij vinden ze het erg belangrijk dat de cliënt een plaats heeft in de samenleving. Dat doen we door zowel omgeving als cliënt elkaars kansen te laten zien en beide te stimuleren deze te benutten.

Tragel biedt basiszorg aan. Dit is de minimale zorg die door Tragel aan al haar cliënten levert. Deze zorg wordt vervolgens aangevuld met specifieke zorg. Deze zorg wordt bepaald aan de hand van wat de cliënt wil en kan en wie de cliënt wil zijn.

Er wordt uitgegaan van universele behoeften van de individuele cliënt aan:

 • Respect
 • Lichamelijk en psychisch welbevinden
 • Veiligheid
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met anderen
 • Deelname aan de samenleving
 • Autonomie
 • Zelfbeschikking

Tragel biedt de zorg in een integraal pakket. De basis van dit pakket wordt gevormd door de indicatie en de individuele zorgaanvraag. Vervolgens wordt de zorg vastgelegd in een zorgplan. Hieronder worden een aantal punten genoemd die van toepassing zijn op de zorg van Tragel:

 • Er wordt multidisciplinair gewerkt in het bieden van integrale zorg.
 • De medewerkers zijn deskundig en werken volgens professionele standaarden.
 • De bejegening is respectvol en passend. Ze bieden aandacht aan de cliënt, zijn
  verwanten en vertegenwoordigers.
 • De medewerkers van Tragel hebben passie voor hun werk en werken met plezier.
 • De wet- en regelgeving, indicaties en de daarbij horende financiering zijn de kaders waarbinnen Tragel werkt.
 • Ook de normen en waarden van de organisatie maken deel uit van het kader.
 • Betrokkenheid van de samenleving bij de cliënt en het werk is een belangrijk punt binnen Tragel.
 • Tragel is zakelijk: de verantwoordelijkheid om financieel goed gezond te blijven is aanwezig.

Kernwaarden

Professioneel, betrokken en bijzonder