Samenstelling Raad van Bestuur

Naam & functie
De heer drs. J.P.H. (Hans) Biezemans
Bestuurder

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam & functie

 • Mevrouw A. (Annemiek) Beukman – Zuure
  voorzitter
  lid Remuneratiecommissie
 • De heer M. (Marc) Bindels
  vicevoorzitter
  voorzitter Remuneratiecommissie
  voorzitter Auditcommissie
 • Mevrouw E. (Ester) Zeeman – Reuvers
  lid
  voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • De heer J. (Jan) Hendrikx
  lid
  lid Auditcommissie
 • De heer M. (Michiel) Vermaak
  lid
  lid commissie Kwaliteit & Veiligheid

De raad van toezicht is te bereiken via: rvt@tragel.nl