Brochure Wie betaalt wat? Wet langdurige zorg (Wlz) 2024 (voorheen Tragel pluspakket)

Deze brochure is een uitgave van Tragel, januari 2024. Deze brochure is bestemd voor bewoners van Tragel en hun vertegenwoordigers. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Vermelde tarieven zijn de tarieven per 1 januari 2024.

Wie betaalt wat? Wet langdurige zorg (Wlz) 2024

Je woont bij Tragel met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Aan de zorg en ondersteuning die je ontvangt, zijn kosten verbonden. Voor een deel van de kosten is Tragel verantwoordelijk. Tragel ontvangt daarvoor een vergoeding via jouw verzekering of een wettelijke regeling. Een ander deel van de kosten moet je zelf betalen. In deze brochure wordt duidelijk welke kosten jij betaalt en welke kosten Tragel betaalt.

Deze brochure betreft wonen met een Wlz-indicatie. Heb je vragen over wonen bij Tragel met een andere leveringsvorm, bijvoorbeeld Volledig Pakket Thuis (VPT), Jeugdwet, neem dan contact op met de zorgadviseurs van Zorgadvies.

Tragel heeft bij het maken van deze brochure gebruik gemaakt van het Wlz-kompas, van het Zorginstituut Nederland. Je kunt deze informatie terugvinden op https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas.

De Centrale Vertegenwoordigersraad van Tragel heeft ingestemd met de inhoud van het Tragel Pluspakket.

Je kunt voor een aantal producten en diensten gebruikmaken van collectieve regelingen, zoals bijvoorbeeld verzekeringen of abonnementen. Deelname aan collectieve regelingen is niet verplicht, je mag ook zelfstandig voorzien in het product of de dienst. In dat geval is overleg verstandig zodat voorkomen wordt dat je een product of dienst aanschaft dat in de omgeving van Tragel niet bruikbaar is.

De voorliggende brochure is ingedeeld in categorieën zodat je op een overzichtelijke manier de producten en diensten van Tragel terug kunt vinden. Heb je vragen naar aanleiding van deze brochure, neem dan contact op met de zorgadviseurs van Zorgadvies, tel. (0114) 382 329 of mail naar: zorgloket@tragel.nl.

De brochure Wie betaalt wat? Wlz 2024 downloaden als PDF document?
Bekijk hier de brochure Wie betaalt wat Wlz 2024

Vragen over de inhoud van de brochure Wie betaalt wat? Wlz 2024?
Neem contact op met onze professionals van zorgadvies.

1. Appartement / kamer

1.1 Gezamenlijke ruimtes woning

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel richt de gezamenlijke ruimtes in.
Wat betaal je zelf?
N.v.t.

1.2 Inrichting eigen woonruimte

Waar zorgt Tragel voor?
Je kunt bij de inrichting van jouw kamer of appartement gebruikmaken van de standaardinrichting van Tragel: bed, lattenbodem, matras, kussen, tafel, stoel, kledingkast, overgordijnen, lamp, wand- & vloerafwerking en, als er sprake is van een appartement, een kookplaat en koelkast. Deze standaardinrichting wordt door Tragel betaald en blijft eigendom van Tragel.
Als een product van de basisinrichting bij normaal gebruik slijt/kapot gaat, is Tragel verantwoordelijk voor vervanging. Het vervangende product wordt gekozen uit het standaard aanbod van Tragel.
Tragel zorgt ook voor de aanleg van de tuin, de eventuele aanplanting en het onderhoud ervan.
Wat betaal je zelf?
Als je jouw woonruimte anders wilt inrichten, komen de kosten daarvan voor jouw rekening.
Je dient rekening te houden met voorschriften in relatie tot bijvoorbeeld brandveiligheid. Tragel kan je daarin adviseren.

1.3 Aanpassingen eigen woonruimte

Waar zorgt Tragel voor?
Als vanwege een ziekte of aandoening uw eigen woonruimte moet worden aangepast, verzorgt Tragel die aanpassingen mits het binnen de doelstelling en mogelijkheden van de woning past.
Wat betaal je zelf?
Als je op eigen verzoek jouw woonruimte wilt aanpassen, komen de kosten daarvan voor jouw rekening. Je dient rekening te houden met bijvoorbeeld veiligheidseisen, of eisen van de verhuurder. Tragel doet voor aanpassingen op jouw verzoek offerte. De kosten van de aanpassing zijn voor jouw rekening. De aanpassing is eigendom van Tragel en wordt onderhouden door Tragel. De kosten van het onderhoud zijn ook voor Tragel.
– Bij verhuizing hoeft de woonruimte niet in oude staat teruggebracht te worden. Tenzij de afwerking afwijkt van de standaard kleuren van Tragel.
– Alleen als er sprake is van verhuizing op verzoek van Tragel geldt in de eerste 48 maanden na realisatie van de aanpassing een gedeeltelijke terugbetalingsregeling van de door jou gemaakte kosten.

1.4 Beddengoed en handdoeken

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel schaft naast een matras, kussen en dekbed, standaard beddengoed, handdoeken en washandjes aan. Als op medische indicatie speciaal of extra beddengoed noodzakelijk is, wordt dit door Tragel betaald. Dit beddengoed dient te voldoen aan de juiste normering.
Wat betaal je zelf?
N.v.t.

1.5 Inrichting eigen keuken

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel verzorgt de inrichting van een eventuele keuken in de woonruimte of het appartement dat je bewoont. Dit betreft een inductiekookplaat, afzuigkap en koelkast.
Wat betaal je zelf?
Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van potten en pannen, keukengerei, bestek en servies en eventueel een magnetron.

1.6 Schoonmaak

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt in overleg met de cliënt voor de schoonmaak van de woonruimte of het appartement (dat niet zelfstandig gehuurd wordt) én de gemeenschappelijke ruimtes inclusief schoonmaakmiddelen.
Wat betaal je zelf?
In het zorgplan kan in het kader van begeleidingsdoelen de afspraak gemaakt worden dat je zelf schoonmaakt of ondersteunt bij het schoonmaken.

1.7 Verhuizingen binnen Tragel

Waar zorgt Tragel voor?
Als u op verzoek van Tragel intern verhuist, betaalt Tragel de verhuizing.
Wat betaal je zelf?
Als je op eigen verzoek verhuist, komen de kosten voor jouw rekening. Tragel zorgt per aanvraag voor een offerte en begeleidt het verhuisproces, als je dat wenst. De factuur voor de verhuizing ontvang je rechtstreeks van de verhuizer.

1.8 Persoonlijk alarm

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor een noodzakelijk persoonlijk alarm indien er aangetoond kan worden door een arts of gedragsdeskundige dat een persoonlijk alarm noodzakelijk is in verband met jouw veiligheid.
Wat betaal je zelf?
Als je op jouw verzoek een persoonlijk alarm wilt, komen de kosten voor jouw rekening. Het tarief is afhankelijk van het soort alarm. Tragel zal per aanvraag een offerte doen.

2. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

2.1 Verzekeringen

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel betaalt jouw brandverzekering huishoudelijke inboedel en aansprakelijkheidsverzekering.
Wat betaal je zelf?
Je wordt door Tragel verzekerd door middel van de collectieve uitgebreide brandverzekering huishoudelijke inboedel en de collectieve aansprakelijkheidsverzekering in de hoedanigheid van particulier. Deze verzekeringskosten moeten volgens het Wlz-kompas door jou worden betaald. Echter, om administratieve rompslomp te voorkomen betaalt Tragel deze kosten.
Je betaalt zelf de WA-verzekering van je elektrische rolstoel en ontvangt het verzekeringsplaatje via Tragel.
Je betaalt zelf jouw zorgverzekering. Het eigen risico bij ziekenhuisopname of behandeling bij een specialist betaal je zelf.
Voor het collectiviteitsnummer van de collectieve zorgverzekering die CZ Zorgverzekeringen aanbiedt voor cliënten van Tragel verwijzen we je naar de website van CZ (www.cz.nl) . Klik op het kopje zorgverzekering, vervolgens op collectieve verzekering en typ dan “Tragel” in het zoekveld. Woon je bij Tragel? Kies dan voor cliënten intramuraal.

2.2 Kabel, Wifi, telefoon, internet

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor de aansluitingen in de gemeenschappelijke ruimten én jouw woonruimten.
Tragel zorgt ervoor dat er in de gemeenschappelijke ruimten standaard een (vaste) telefoon, een radio en een TV aanwezig is. Als reparatie of vervanging van deze apparatuur nodig is, komt dit voor rekening van Tragel.
Tragel zorgt ook voor eventuele abonnementen voor het collectief gebruik van apparatuur in de gemeenschappelijke ruimtes.
Wat betaal je zelf?
Als je op jouw eigen kamer of appartement telefoon, radio/tv of internet wilt, moet je zelf voor de apparatuur zorgen. Reparatie of vervanging van deze apparatuur moet je ook zelf betalen. Ook de abonnementskosten betaal je zelf. Tragel ondersteunt je desgewenst bij het opvragen van een offerte. Voor internet kun je afhankelijk van de (technische) mogelijkheden op jouw locatie de volgende opties kiezen:
– In alle locaties kun je in de gemeenschappelijke ruimtes gratis gebruik maken van het gast wifi-netwerk. Dat is een standaard wifi-netwerk met beperkte snelheid/bandbreedte.
– In een aantal appartementsgebouwen kun je voor eigen rekening een eigen “woonhuis”-aansluiting van Delta/Zeelandnet of KPN afnemen. Tragel kan hierin ondersteunen. Let wel, niet op alle locaties is er een internetaansluiting op de slaapkamers. Vraag dit na bij de zorgcoördinator.

2.3 Energie

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel betaalt de energiekosten inclusief de kosten die gemaakt worden voor het opladen van de scootmobiel en andere hulpmiddelen.
Wat betaal je zelf?
N.v.t.

3. Verzorging

3.1 Tandheelkundige zorg

Waar zorgt Tragel voor?
Als je bij Tragel woont met een indicatie verblijf met behandeling ontvang je tandheelkundige zorg vanuit de Wlz. Dit is onderdeel van de zorg inclusief behandeling die Tragel biedt. Dit moet vooraf aangegeven worden bij de tandarts. De tandarts declareert deze kosten rechtstreeks bij het zorgkantoor.
Het gaat om het normale onderhoud van het gebit. Alle extra ingrepen en duurdere tandheelkundige behandelingen (bruggen, kronen, protheses, etc.) worden pas op basis van de Wlz vergoed als er door de tandarts vooraf toestemming is gevraagd aan het zorgkantoor. Wordt er geen machtiging verleend door het zorgkantoor, dan betaal je zelf de kosten.
Wat betaal je zelf?
Als je bij Tragel woont met een indicatie verblijf zonder behandeling, betaal je zelf de tandheelkundige zorg. Het kan zijn dat jouw zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgpolis.

3.2 Medicatie

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel betaalt medicatie als je bij Tragel woont met een indicatie inclusief behandeling.
Wat betaal je zelf?
Als je bij Tragel verblijft zonder behandeling wordt je medicatie betaald vanuit de Zorgverzekeringswet Het kan zijn dat hiervoor een eigen bijdrage geldt.

3.3 Haarverzorging

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor het wassen, drogen en kammen van je haar (persoonlijke verzorging) als je niet (meer) in staat bent tot deze zelfzorg.
Wat betaal je zelf?
De kosten voor het knippen van je haar betaal je zelf. Begeleiding gaat mee als je niet meer alleen kan gaan, of de kapper komt op de woning.

3.4 Voetverzorging

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor het knippen van je nagels en extra voetverzorging als je niet (meer) in staat bent tot deze zelfzorg.
Voetverzorging door de pedicure voor zover dit nodig is vanwege de handicap, ouderdom, ziekte of andere aandoening wordt door Tragel betaald.
Heb je een indicatie verblijf met behandeling dan komt medische zorg (bijvoorbeeld: diabetesvoeten) voor rekening van Tragel.
Wat betaal je zelf?
Je bent in het kader van zelfzorg zelf verantwoordelijk voor het knippen van je nagels en extra voetverzorging.
Voetverzorging door een pedicure zonder medische noodzaak, betaal je zelf.
Heb je een indicatie zonder behandeling dan komt medische voetzorg (bijvoorbeeld: diabetesvoeten) voor jouw rekening. Het kan zijn dat de zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt: raadpleeg voor meer informatie je zorgpolis.

3.5 Verzorgingsproducten

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor de algemene verzorgingsproducten zoals handschoenen, natte doekjes, toiletpapier enzovoort.
Wat betaal je zelf?
Je zorgt zelf voor je persoonlijke verzorgingsproducten zoals doucheschuim, haargel, tandpasta enzovoort.

3.6 Was service

Waar zorgt Tragel voor?
Bed, bad en keuken textiel wordt door Tragel gewassen.
Tragel betaalt extra wasverzorging die nodig is in verband met je aandoening / handicap. Dit betreft onderkleding, overhemden en shirts meer dan 1 keer per dag en overige kleding vrijwel elke dag.
Het wassen van instellingskleding (krabpakken, scheurpakken) en andere materialen (beddengoed, handdoeken e.d.) komt voor rekening van Tragel.
Tragel betaalt het merken van jouw kleding. De kosten voor het merken van de kleding moeten volgens het Wlz-kompas door jou worden betaald. Echter, om administratieve rompslomp te voorkomen betaalt Tragel dit (ongeveer € 30,- per jaar).
Wat betaal je zelf?
Je bent zelf verantwoordelijk voor het (laten) wassen van jouw kleding.
Je kunt de was door Tragel laten verzorgen. je betaalt daarvoor € 52,00 per maand.
Als je zelf wast, maar daarvoor de apparatuur van Tragel gebruikt, betaal je €  8,40 per maand. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van wasmiddelen.

4. Hulpmiddelen

Waar zorgt Tragel voor?
Als je bij Tragel woont, worden alle mobiliteitshulpmiddelen (waarmee je jezelf binnen en buitenhuis kunt verplaatsen) zoals rolstoel, aangepaste fietsen, scootmobielen aangepaste buggy’s enzovoort verstrekt vanuit de Wlz. De aanvraag moet gedaan worden door een gekwalificeerd en deskundig paramedicus.
Tragel betaalt (vanuit de Wlz indicatie) op maat gemaakte hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een beenbeugel. Niet alles wordt vergoed. Steunzolen bijvoorbeeld niet.
Tragel betaalt hulpmiddelen die alleen door jou kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld incontinentiemateriaal.
Wat betaal je zelf?
Je zorgt zelf voor andere hulpmiddelen zoals een hoorapparaat, bril of steunzolen. De polis van jouw zorgverzekering geeft meer informatie over vergoedingen (zie ook: hoofdstuk 2, verzekeringen).

5. Eten en drinken

Waar zorgt Tragel voor?
De teams beschikken over een voedingsbudget waarvoor verantwoorde maaltijden, koffie/thee, frisdranken, fruit en dergelijke worden verzorgd.
Als je een indicatie verblijf met behandeling hebt, betaalt Tragel de kosten van het medisch noodzakelijk (op voorschrift van arts) dieet en/of de voedingssupplementen.
Maaltijdvergoeding
Bij structureel geplande afwezigheid van telkens langer dan 72 uur aaneengesloten, kun je een dagvergoeding aanvragen als compensatie voor eten en drinken (tarief: € 8,46 per dag). De aanvraag komt ten laste van het voedingsbudget van de woning. Deze afspraak wordt gemaakt met de zorgcoördinator.
Wat betaal je zelf?
Als je een indicatie verblijf zonder behandeling heeft dan komen de kosten van een medisch noodzakelijk dieet en/of voedingssupplementen voor jouw rekening. Het kan zijn dat jouw zorgverzekering de kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgpolis.
Persoonlijke wensen voortkomend uit bijvoorbeeld een vegetarisch eetpatroon of geloofsovertuiging kun je bespreken met de zorgcoördinator Tragel probeert zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen, maar is dit niet verplicht.
Voeding en extraatjes ten behoeve van bezoek en (verjaardag)feestjes met genodigden komen voor jouw rekening.

6. Hulp buiten Tragel

6.1 Bezoek arts, therapeut of specialist

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor begeleiding in verband met slecht ter been/geheugen. Tragel kan een beroep op de mantelzorg doen maar de mantelzorg is het niet verplicht.
Wat betaal je zelf?
N.v.t.

6.2 Vervoer naar arts of therapeut voor behandeling

Waar zorgt Tragel voor?
Als de behandeling valt onder de Wlz-zorg én je hebt een indicatie verblijf met behandeling betaalt Tragel de kosten.
Wat betaal je zelf?
Heb je een indicatie verblijf zonder behandeling dan komen de kosten hiervan voor jouw rekening. Het kan het zijn dat jouw zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgpolis.
Als de behandeling niet onder de WlZ-zorg valt, komen de kosten voor jouw rekening. Het kan het zijn dat jouw zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie jouw zorgpolis.

6.3 Vervoer naar sociale activiteiten

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
De gemeente heeft voor vervoer binnen de regio een voorziening op grond van de WMO. Je dient deze voorziening zelf aan te vragen en de gemeente bepaalt of je aanspraak kunt maken op deze voorziening. Sociaal vervoer buiten de regio wordt mogelijk gemaakt door Valys (www.valys.nl).
Wanneer je een begeleider mee wilt nemen dan betaal je naast het uurtarief van de begeleider ook de kosten van het vervoer van die begeleider.
Bij incidentele gevallen waarin het vervoer met de eigen auto van de begeleider plaatsvindt, geldt een tarief van € 0,33 per kilometer.

6.4 Vervoer naar dagbesteding in eigen gemeente

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel organiseert het vervoer van en naar de dagbesteding binnen de eigen gemeente.
Wat betaal je zelf?
Dagbesteding volg je in de gemeente waar je woont. De keuze voor een bepaalde vorm van dagbesteding komt tot stand in overleg tussen jou en Tragel. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw zorgvraag en de mogelijkheden die de dagbesteding kan bieden.
Als je dagbesteding in een andere gemeente wilt, dien je het vervoer naar de dagbestedingslocatie zelf te regelen (OV, taxi of anders).

6.5 Begeleiding bij sociale activiteiten

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Je kunt om begeleiding bij sociale activiteiten vragen. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht. Zie voor de tarieven hoofdstuk 9, overige producten en diensten.

6.6 Begeleiding bij vakanties

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Als de vakantie via Tragel wordt geboekt, ontvang je een offerte. Hierin worden de kosten van begeleiding opgenomen.

7. Ontspanning en vakanties

7.1 Ontspanning zoals bingo of een muziekavond

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Tragel organiseert diverse activiteiten en heeft een ruim clubaanbod. Deelname is vrijwillig. Voor activiteiten wordt meestal een bijdrage gevraagd, voor clubs moet altijd lidmaatschapsgeld worden betaald. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team Vrije Tijd via telefoon: +31 6 50 26 13 85 of e-mail: vrijetijd@tragel.nl of kijk op de evenementenpagina.

7.2 Vakanties georganiseerd via Tragel

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Als de vakantie via Tragel wordt georganiseerd, ontvang je vooraf een offerte. Je bent niet verplicht aan de vakantie deel te nemen.

7.3 Vakanties op eigen initiatief

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Vakanties op eigen initiatief betaalt u zelf. Zie ook hoofdstuk 6, hulp buiten Tragel.

7.4 Individuele activiteiten

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Je regelt en betaalt zelf jouw individuele activiteiten zoals een lidmaatschap, abonnement of cursusgeld.

8. Sport en bewegen

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel heeft een afdeling beweging waar sport en bewegen als onderdeel van behandeling georganiseerd wordt als je een indicatie inclusief behandeling hebt en de instellingsarts, AVG-arts of gedragsdeskundige een verwijzing voor bewegingsagogie heeft afgegeven.
Wat betaal je zelf?
Als je recreatief wilt sporten of bewegen maak je gebruik van reguliere voorzieningen.
Als je lid wilt worden van of een abonnement wilt afsluiten bij een reguliere sportclub, wordt je daarbij door Tragel ondersteund. De kosten van het lidmaatschap of abonnement worden rechtstreeks aan jou gefactureerd. Tragel kan niet voorzien in structurele begeleiding die je nodig hebt bij het bezoeken van de sportclub en/of het deelnemen aan activiteiten van sportclubs. Als je dat toch wilt of nodig hebt, kan dat worden ingekocht als “uren begeleiding” (zie ook hoofdstuk 6, hulp buiten Tragel, en hoofdstuk 9, begeleiding inkopen) of als “bewegingsagogie” (zie hieronder).
Als je niet van het aanbod van een reguliere sportclub gebruik kunt of wilt maken, organiseert Tragel verschillende sportieve activiteiten. Tegen een kleine vergoeding en met begeleiding van vrijwilligers worden deze georganiseerd.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen per activiteit ca. € 5 – 10,- per keer. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met het team Vrije Tijd, tel. +31 6 50 26 13 85 of e-mail: vrijetijd@tragel.nl
De begeleidings- of ondersteuningsbehoefte van iedere deelnemer wordt individueel bepaald en daarvoor wordt zo nodig een aparte offerte uitgebracht. De kosten van de activiteiten en de eventuele begeleiding of ondersteuning worden rechtstreeks aan jou gefactureerd.

9. Overige producten en diensten

9.1 Begeleiding inkopen

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Extra begeleiding (bijvoorbeeld voor familiebezoek, sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld BIM) kan bij Tragel worden ingekocht als de inzet van een mantelzorger of vrijwilliger niet mogelijk is. Tragel staat dan garant voor de kwaliteit. De kosten hiervan bedragen:
– € 41,80 per uur op maandag tot en met vrijdag;
– € 50,40 per uur op zaterdag;
– € 57,20 per uur op zon- en feestdagen.
Als je niet (meer) in staat bent zelf kleding te kopen, kan Tragel een beroep doen op mantelzorg. De mantelzorg is dit echter niet verplicht. Indien nodig zorgt Tragel voor begeleiding bij het kopen van kleding. Hiervoor hoef je geen begeleidingsuren in te kopen.

9.2 Geestelijke verzorging

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor de geestelijke verzorging die zoveel mogelijk bij het geloof of de levensbeschouwing van bewoners en cliënten past.
Wat betaal je zelf?
Tragel organiseert twee keer per jaar een snoezelviering “Beleef het samen” waarvoor Tragel een bijdrage kan vragen.

9.3 Zorg na overlijden

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor het schouwen, klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen.
Wat betaal je zelf?
Het afleggen en opbaren wordt door jouw uitvaartverzekering verzorgd.

9.4 Cadeau/attentie kopen

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Wat betaal je zelf?
Cadeaus en attenties die op jouw verzoek worden gekocht, betaal je zelf. Dit geldt ook voor een feest dat op jouw initiatief plaatsvindt.