Het Tragel Pluspakket 2023 is uitgegeven door Tragel. Deze informatie is bestemd voor bewoners van Tragel en hun vertegenwoordigers. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Vermelde tarieven zijn de tarieven op het moment van uitgave (9 februari 2023).

De aanvullende diensten van Tragel hebben geen verplichtend karakter.

Tragel Wlz Pluspakket 2023

U woont bij Tragel. Aan de zorg en ondersteuning die u ontvangt, zijn kosten verbonden. Voor een deel van
de kosten is Tragel verantwoordelijk. Tragel ontvangt daarvoor een vergoeding via uw verzekering of een
wettelijke regeling. Een ander deel van de kosten moet u zelf betalen. In deze brochure wordt duidelijk welke
kosten u zelf betaalt en welke kosten Tragel betaalt.

Deze brochure betreft wonen met een Wlz-indicatie. Heeft u vragen over wonen bij Tragel met een andere
leveringsvorm, bijvoorbeeld Volledig Pakket Thuis (VPT), Jeugdwet, neem dan contact op met de
zorgadviseurs van Zorgadvies.

Tragel heeft bij het maken van deze brochure gebruik gemaakt van het Wlz-kompas, van het Zorginstituut
Nederland. U kunt deze informatie terugvinden op https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas.

De Centrale Vertegenwoordigersraad van Tragel heeft ingestemd met de inhoud van het Tragel Pluspakket.

U kunt voor een aantal producten en diensten gebruikmaken van collectieve regelingen, zoals bijvoorbeeld
verzekeringen of abonnementen. Deelname aan collectieve regelingen is niet verplicht, u mag ook
zelfstandig voorzien in het product of de dienst. In dat geval is overleg verstandig zodat voorkomen wordt dat
u een product of dienst aanschaft dat in de omgeving van Tragel niet bruikbaar is.

Onderstaande brochure is ingedeeld in categorieën zodat u op een overzichtelijke manier de producten en
diensten van Tragel terug kunt vinden. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure, neem dan contact
op met de zorgadviseurs van Zorgadvies, tel. (0114) 382 329 of mail naar: zorgloket@tragel.nl.

Het Tragel Pluspakket downloaden als PDF document?
Bekijk hier het Tragel Pluspakket 2023

Vragen over de inhoud van het Tragel Pluspakket?
Neem contact op met onze professionals van zorgadvies.

1. Appartement / kamer

1.1 Gezamenlijke ruimtes woning

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel richt de gezamenlijke ruimtes in.
Waar betaalt u zelf voor?
N.v.t.

1.2 Inrichting eigen woonruimte

Waar zorgt Tragel voor?
U kunt bij de inrichting van uw kamer of appartement gebruikmaken van de standaardinrichting van Tragel: bed, lattenbodem, matras, kussen, tafel, stoel, kledingkast, overgordijnen, lamp, wand- & vloerafwerking* en, als er sprake is van een appartement, een kookplaat en koelkast. Bij de standaardinrichting hoort verder een basis set beddengoed en handdoeken/ washandjes. Deze standaardinrichting wordt door Tragel betaald.
Bij slijtage/kapot gaan van een product van de basisinrichting is Tragel verantwoordelijk voor vervanging. Het vervangende product wordt gekozen uit het standaard aanbod van Tragel.
*              wand- & vloerafwerking alleen bij een nieuwe slaapkamer of een nieuw appartement
Waar betaalt u zelf voor?
Als u uw woonruimte anders wilt inrichten, komen de kosten daarvan voor uw rekening.
U dient ook rekening te houden met voorschriften in relatie tot bijvoorbeeld brandveiligheid. Tragel kan u daarin adviseren.

1.3 Aanpassingen eigen woonruimte

Waar zorgt Tragel voor?
Als vanwege een ziekte of aandoening uw eigen woonruimte moet worden aangepast, verzorgt Tragel die aanpassingen mits het binnen de doelstelling en mogelijkheden van de woning past.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u op eigen verzoek uw woonruimte wilt aanpassen, komen de kosten daarvan voor uw rekening. U dient rekening te houden met bijvoorbeeld veiligheidseisen, of eisen van de verhuurder. Tragel doet voor aanpassingen op uw verzoek offerte. De kosten van de aanpassing zijn voor uw rekening. De aanpassing is eigendom van Tragel en wordt onderhouden door en komt voor rekening van Tragel.
• Bij verhuizing hoeft de woonruimte niet in oude staat teruggebracht te worden. Tenzij de afwerking afwijkt van de standaard kleuren van Tragel.
• Alleen als er sprake is van verhuizing op verzoek van Tragel geldt in de eerste 49 maanden na realisatie van de aanpassing een gedeeltelijke terugbetalingsregeling van de door u gemaakte kosten.

1.4 Beddengoed

Waar zorgt Tragel voor?
Als op medische indicatie speciaal of extra beddengoed noodzakelijk is, wordt dit door Tragel betaald.
Waar betaalt u zelf voor?
N.v.t.

1.5 Inrichting eigen keuken

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel verzorgt de inrichting van een eventuele keuken in de woonruimte of het appartement dat u bewoont. Dit betreft een inductiekookplaat, afzuigkap en koelkast.
Waar betaalt u zelf voor?
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van potten en pannen, keukengerei, bestek en servies en eventueel een magnetron.

1.6 Schoonmaak

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt in overleg met de cliënt voor de schoonmaak van de woonruimte of het appartement (dat niet zelfstandig gehuurd wordt) én de gemeenschappelijke ruimtes inclusief schoonmaakmiddelen.
Waar betaalt u zelf voor?
In het zorgplan kan in het kader van begeleidingsdoelen de afspraak gemaakt worden dat u zelf schoonmaakt of ondersteunt bij het schoonmaken.
Als u op eigen verzoek extra schoonmaak wilt, betaalt u dat zelf. Voor de inkoop van extra schoonmaak kunt u een beroep doen op het professionele schoonmaakbedrijf dat door Tragel wordt ingehuurd (Stoffels Bleijenberg). U krijgt de factuur via Stoffels Beijenberg. Tragel staat dan garant voor de kwaliteit.

1.7 Verhuizingen binnen Tragel

Waar zorgt Tragel voor?
Als u op verzoek van Tragel intern verhuist, betaalt Tragel de verhuizing.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u op eigen verzoek verhuist, komen de kosten voor uw rekening. Tragel zorgt per aanvraag voor een offerte en begeleidt het verhuisproces, als u dat wenst.
Indicatie prijs: € 130,- per uur incl. BTW (twee verhuizers en transport op werkdagen tijdens kantoortijden). De factuur voor de verhuizing ontvangt u rechtstreeks van de verhuizer.

1.8 Persoonlijk alarm

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor een noodzakelijk persoonlijk alarm. Indien er aangetoond kan worden door een arts of gedragsdeskundige dat een persoonlijk alarm noodzakelijk is in verband met uw veiligheid.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u op uw verzoek een persoonlijk alarm wilt, komen de kosten voor uw rekening. Het tarief is afhankelijk van het soort alarm. Tragel zal per aanvraag een offerte doen.

2. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

2.1 Verzekeringen

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel betaalt uw brandverzekering huishoudelijke inboedel en aansprakelijkheidsverzekering.
Waar betaalt u zelf voor?
U wordt door Tragel verzekerd door middel van de collectieve uitgebreide brandverzekering huishoudelijke inboedel en de collectieve aansprakelijkheidsverzekering in de hoedanigheid van particulier. Deze verzekeringskosten moeten volgens het Wlz-kompas door u worden betaald. Echter, om administratieve rompslomp te voorkomen neemt Tragel deze kosten voor haar rekening.
U betaalt zelf de WA-verzekering van uw elektrische rolstoel en ontvangt het verzekeringsplaatje via Tragel.
U betaalt zelf uw zorgverzekering. U kunt gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering die CZ Zorgverzekeringen aanbiedt voor cliënten van Tragel. Collectiviteitsnummer: 004176065. Meer informatie op www.tragel.nl of op de site van CZ Zorgverzekeringen.
U betaalt zelf uw uitvaartverzekering.

2.2 Kabel, Wifi, telefoon, internet

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor de aansluitingen in de gemeenschappelijke ruimten én de woonruimten van de bewoner.
Tragel zorgt ervoor dat er in de gemeenschappelijke ruimten standaard een (vaste) telefoon, een radio en een TV aanwezig is. Als reparatie of vervanging van deze apparatuur nodig is, komt dit voor rekening van Tragel.
Tragel zorgt ook voor eventuele abonnementen voor het collectief gebruik van apparatuur in de gemeenschappelijke ruimtes.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u op uw eigen kamer of appartement telefoon, radio/tv of internet wilt, moet u zelf voor de apparatuur zorgen. Reparatie of vervanging van deze apparatuur moet u ook zelf betalen. Ook de abonnementskosten betaalt u zelf. Tragel ondersteunt u desgewenst bij het opvragen van een offerte. Voor internet kunt u afhankelijk van de (technische) mogelijkheden op uw locatie de volgende opties kiezen:
•  In alle locaties kunt u in de gemeenschappelijke ruimtes gratis gebruik maken van het gast wifi-netwerk. Dat is een standaard wifi-netwerk met beperkte snelheid/bandbreedte.
•  In een aantal appartementsgebouwen kunt u voor eigen rekening een eigen “woonhuis”-aansluiting van Delta/Zeelandnet of KPN afnemen. Tragel kan hierin ondersteunen. Let wel, niet op alle locaties is er een internetaansluiting op de slaapkamers. Vraag dit na bij de zorgcoördinator.
Voor het gebruik van internet op uw eigen kamer met hogere snelheid/grotere bandbreedte, is het op een aantal locaties mogelijk om een Tragel Plus Internet aansluiting af te nemen. De kosten hiervoor bedragen € 17,10 per maand.

2.3 Energie

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel betaalt de energiekosten inclusief de kosten die gemaakt worden voor het opladen van de scootmobiel en andere hulpmiddelen.
Waar betaalt u zelf voor?
N.v.t.

3. Verzorging

3.1 Tandheelkundige zorg

Waar zorgt Tragel voor?
Bewoners met een indicatie verblijf met behandeling ontvangen tandheelkundige zorg vanuit de Wlz. Dit is onderdeel van de zorg inclusief behandeling die Tragel biedt. Dit moet vooraf aangegeven bij de behandeld tandarts. De tandarts declareert deze kosten rechtstreeks bij het zorgkantoor.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u een indicatie verblijf zonder behandeling hebt, betaalt u zelf uw tandheelkundige zorg. Het kan zijn dat uw zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgpolis.

3.2 Medicatie

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel betaalt medicatie voor bewoners die wonen met een indicatie inclusief behandeling.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u verblijft zonder behandeling wordt uw medicatie betaald vanuit de Zorgverzekeringswet Het kan zijn dat hiervoor een eigen bijdrage geldt.

3.3 Haarverzorging

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor het wassen, drogen en kammen van uw haar (persoonlijke verzorging) als u niet (meer) in staat bent tot deze zelfzorg.
Waar betaalt u zelf voor?
De kosten voor het knippen van uw haar betaalt u zelf. Begeleiding gaat mee als u niet meer alleen kan gaan, of de kapper komt op woning.

3.4 Voetverzorging

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor het knippen van uw nagels en extra voetverzorging als u niet (meer) in staat bent tot deze zelfzorg. Voetverzorging door de pedicure voor zover dit nodig is vanwege de handicap, ouderdom, ziekte of andere aandoening.
Heeft u een indicatie verblijf met behandeling dan komt medische zorg (bijvoorbeeld: diabetesvoeten) voor rekening van Tragel
Waar betaalt u zelf voor?
U bent in het kader van zelfzorg zelf verantwoordelijk voor het knippen van uw nagels en extra voetverzorging.
Voetverzorging door een pedicure zonder medische noodzaak, betaalt u zelf.
Heeft u een indicatie zonder behandeling dan komt medische voetzorg (bijvoorbeeld: diabetesvoeten) voor uw rekening. Het kan zijn dat de zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt: raadpleeg voor meer informatie uw zorgpolis.

3.5 Verzorgingsproducten

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor de algemene verzorgingsproducten zoals handschoenen, natte doekjes, toiletpapier enzovoort.
Waar betaalt u zelf voor?
U zorgt zelf voor uw persoonlijke verzorgingsproducten zoals doucheschuim, haargel, tandpasta enzovoort.

3.6 Was service

Waar zorgt Tragel voor?
Bed, bad en keuken textiel wordt door Tragel gewassen.
Tragel betaalt extra wasverzorging die nodig is in verband met de aandoening / handicap. Dit betreft onderkleding, overhemden en shirts meer dan 1 keer per dag en overige kleding vrijwel elke dag.
Het wassen van instellingskleding (krabpakken, scheurpakken) en andere materialen (beddengoed, handdoeken e.d.) komt voor rekening van Tragel.
Tragel betaalt het merken van uw kleding. De kosten voor het merken van de kleding moeten volgens het Wlz-kompas door uzelf worden betaald. Echter, om administratieve rompslomp te voorkomen neemt Tragel deze kosten (ongeveer € 30,- per jaar) voor haar rekening.
Waar betaalt u zelf voor?
U bent zelf verantwoordelijk voor het (laten) wassen van uw kleding. U kunt de was door Tragel laten verzorgen. U betaalt daarvoor € 47,30 per maand. Als u zelf wast, maar daarvoor gebruik maakt van de apparatuur van Tragel gebruikt, betaalt u € 7,60 per maand. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van wasmiddelen.

4. Hulpmiddelen

Waar zorgt Tragel voor?
Voor alle cliënten met een ZZP-indicatie in een Wlz-instelling worden alle mobiliteitshulpmiddelen (waarmee cliënten zich binnen en buitenhuis kunnen verplaatsen) zoals rolstoel, aangepaste fietsen, scootmobielen, aangepaste buggy’s enzovoort verstrekt vanuit de Wlz. De aanvraag moet gedaan worden door een gekwalificeerd en deskundig paramedicus.
Tragel betaalt (vanuit de Wlz indicatie) op maat gemaakte hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een beenbeugel. Niet alles wordt vergoed. Steunzolen bijvoorbeeld niet.
Tragel betaalt hulpmiddelen die alleen door uzelf kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld incontinentiemateriaal.
Waar betaalt u zelf voor?
U zorgt zelf voor andere hulpmiddelen zoals een hoorapparaat of bril. De polis van uw zorgverzekering geeft meer informatie over vergoedingen (zie ook: hoofdstuk 2, verzekeringen).

5. Eten en drinken

Waar zorgt Tragel voor?
De teams beschikken over een voedingsbudget waarvoor verantwoorde maaltijden, koffie/thee, frisdranken, fruit en dergelijke worden verzorgd.
Als u een indicatie verblijf met behandeling hebt, betaalt Tragel de kosten van het medisch noodzakelijk (op voorschrift van arts) dieet en/of de voedingssupplementen.
Maaltijdvergoeding
Bij structureel geplande afwezigheid van telkens langer dan 72 uur aaneengesloten, kunt u een dagvergoeding aanvragen als compensatie voor eten en drinken (tarief: € 6,32 per dag). De aanvraag komt ten laste van het voedingsbudget van de woning. Deze afspraak wordt gemaakt met de zorgcoördinator.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u een indicatie verblijf zonder behandeling heeft dan komen de kosten van een medisch noodzakelijk dieet en/of voedingssupplementen voor uw rekening. Het kan zijn dat uw zorgverzekering de kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgpolis.
Persoonlijke wensen voortkomend uit bijvoorbeeld een vegetarisch eetpatroon of geloofsovertuiging kunt u bespreken met de zorgcoördinator. Tragel is niet verplicht hieraan tegemoet te komen.
Voeding en extraatjes ten behoeve van (verjaardag)feestjes met genodigden komen voor uw rekening.

6. Hulp buiten Tragel

6.1 Bezoek arts, therapeut of specialist

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor begeleiding in verband met slecht ter been/geheugen. Tragel kan een beroep op de mantelzorg doen maar de mantelzorg is het niet verplicht.
Waar betaalt u zelf voor?
N.v.t.

6.2 Vervoer naar arts of therapeut voor behandeling

Waar zorgt Tragel voor?
Als de behandeling valt onder de Wlz-zorg én u heeft een indicatie verblijf met behandeling betaalt Tragel de kosten.
Waar betaalt u zelf voor?
Heeft u een indicatie verblijf zonder behandeling dan komen de kosten hiervan voor uw rekening. Het kan het zijn dat uw zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgpolis.
Als de behandeling niet onder de WlZ-zorg valt, komen de kosten voor uw rekening. Het kan het zijn dat uw zorgverzekering deze kosten (deels) vergoedt. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgpolis.

6.3 Vervoer naar sociale activiteiten

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
De gemeente heeft voor vervoer binnen de regio een voorziening op grond van de WMO. U dient deze voorziening zelf aan te vragen en de gemeente bepaalt of u aanspraak kunt maken op deze voorziening. Sociaal vervoer buiten de regio wordt mogelijk gemaakt door Valys (www.valys.nl).
Wanneer u een begeleider mee wil nemen dan betaalt u naast het uurtarief van de begeleider ook de kosten van het vervoer van die begeleider.
Bij incidentele gevallen waarin uw vervoer met de eigen auto van de begeleider plaatsvindt, dan is het beleid Inzet privé voertuig voor vervoer cliënten van toepassing en geldt een tarief van € 0,29 per kilometer.

6.4 Vervoer naar dagbesteding in eigen gemeente

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel organiseert het vervoer van en naar de dagbesteding binnen de eigen gemeente.
Waar betaalt u zelf voor?
Werken en wonen is in dezelfde gemeente. Als u dagbesteding in een andere gemeente wilt, dient u het vervoer naar de dagbestedingslocatie zelf te regelen (OV, taxi of anders).

6.5 Begeleiding bij sociale activiteiten

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
U kunt om begeleiding bij sociale activiteiten vragen. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht. Zie voor de tarieven in hoofdstuk 9, overige producten en diensten.

6.6 Begeleiding bij vakanties

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
Als de vakantie via Tragel wordt geboekt, ontvangt u een offerte. Hierin worden de kosten van begeleiding opgenomen.

7. Ontspanning en vakanties

7.1 Ontspanning zoals bingo of een muziekavond

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
Tragel organiseert diverse activiteiten en heeft een ruim clubaanbod. Deelname is vrijwillig. Voor activiteiten wordt meestal een bijdrage gevraagd, voor clubs moet altijd lidmaatschapsgeld worden betaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vrije Tijd via tel.: 06 502 613 85, e-mail: vrijetijd@tragel.nl of kijk op www.tragel.nl.

7.2 Vakanties georganiseerd via Tragel

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
Als de vakantie via Tragel wordt georganiseerd, ontvangt u vooraf een offerte. U bent niet verplicht aan de vakantie deel te nemen.

7.3 Vakanties op eigen initiatief

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
Vakanties op eigen initiatief betaalt u zelf. Zie ook hoofdstuk 6, hulp buiten Tragel.

7.4 Individuele activiteiten

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
U regelt en betaalt zelf uw individuele activiteiten zoals een lidmaatschap, abonnement of cursusgeld.

8. Sport en bewegen

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel heeft een afdeling beweging waar sport en bewegen als onderdeel van behandeling georganiseerd wordt als u een indicatie inclusief behandeling heeft en de instellingsarts, AVG of gedragsdeskundige een verwijzing voor bewegingsagogie heeft afgegeven. Dit betreft gemiddeld 1 keer per week sporten/bewegen.
Waar betaalt u zelf voor?
Als u recreatief wilt sporten of bewegen maakt u gebruik van reguliere voorzieningen.
Als u lid wilt worden van of een abonnement wilt afsluiten bij een reguliere sportclub, wordt u daarbij door Tragel ondersteund. De kosten van het lidmaatschap of abonnement worden rechtstreeks aan u gefactureerd. Tragel kan niet voorzien in structurele begeleiding die u nodig heeft bij het bezoeken van de sportclub en/of het deelnemen aan activiteiten van sportclubs. Als u dat toch wilt of nodig heeft, kan dat worden ingekocht als “uren begeleiding” (zie ook hoofdstuk 6, hulp buiten Tragel, en hoofdstuk 9, begeleiding inkopen, of als “bewegingsagogie” (zie hieronder).
Als u niet van het aanbod van een reguliere sportclub gebruik kunt of wilt maken, organiseert Tragel verschillende sportieve activiteiten. Tegen een kleine vergoeding en met begeleiding van vrijwilligers worden deze georganiseerd. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen per activiteit ca. € 5 – 10,- per keer. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het team Vrije Tijd, tel. 06 502 613 85 of e-mail: vrijetijd@tragel.nl. De begeleidings- of ondersteuningsbehoefte van iedere deelnemer wordt individueel bepaald en daarvoor wordt zo nodig een aparte offerte uitgebracht. De kosten van de activiteiten en de eventuele begeleiding of ondersteuning worden rechtstreeks aan u gefactureerd.
Niet geïndiceerde bewegingsagogie betaalt u zelf:
• individuele begeleiding: € 61,15 per uur;
• groepsbegeleiding (vanaf 2 personen): € 40,50 per uur.

9. Overige producten en diensten

9.1 Begeleiding inkopen

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
Extra begeleiding (bijvoorbeeld voor familiebezoek, sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld BIM), kan bij Tragel worden ingekocht. Tragel staat dan garant voor de kwaliteit. De kosten hiervan bedragen:
• € 39,80 per uur op maandag tot en met vrijdag;
• € 48,00 per uur op zaterdag;
• € 54,50 per uur op zon- en feestdagen.
Als u niet (meer) in staat bent zelf kleding te kopen, kan Tragel een beroep doen op mantelzorg. De mantelzorg is dit echter niet verplicht. Indien nodig zorgt Tragel voor begeleiding bij het kopen van kleding. Hiervoor hoeft u geen begeleidingsuren in te kopen.

9.2 Geestelijke verzorging

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor de geestelijke verzorging die zoveel mogelijk bij het geloof of de levensbeschouwing van bewoners en cliënten past.
Waar betaalt u zelf voor?
Tragel organiseert twee keer per jaar een snoezelviering “Beleef het samen” waarvoor Tragel een bijdrage kan vragen.

9.3 Zorg na overlijden

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel zorgt voor het schouwen, klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen.
Waar betaalt u zelf voor?
Het afleggen en opbaren wordt door uw uitvaartverzekering verzorgd.

9.4 Cadeau/attentie kopen

Waar zorgt Tragel voor?
N.v.t.
Waar betaalt u zelf voor?
Cadeaus en attenties die op uw verzoek worden gekocht, betaalt u zelf. Dit geldt ook voor een feest dat op uw initiatief plaatsvindt.

9.5 Overige kosten

Waar zorgt Tragel voor?
Tragel rekent vooralsnog geen administratieve kosten indien er geen gebruik gemaakt wordt automatische incasso voor facturen die u ontvangt.