Vorig jaar oktober zijn er door een datalek in het systeem Caren bij verschillende zorgorganisaties in Nederland documenten van cliënten gedownload. Hiervoor is één persoon aangehouden. De zwakke plek in Caren is toen direct verholpen. Afgelopen week heeft Nedap Caren een nieuwe update gedeeld met Tragel. Daarover gaat dit bericht.

Update van het politieonderzoek
Het Openbaar Ministerie heeft met Nedap Caren gedeeld dat de verdachte bekend heeft. Hij heeft verklaard de documenten te hebben gedownload en vervolgens te hebben verwijderd. De aangehouden persoon heeft ontkend de documenten verder te hebben verspreid. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van deze verklaringen. Bij het onderzoek is geen verspreiding vastgesteld, maar door de enorme hoeveelheden aangetroffen data, sluiten zij dit niet volledig uit.

Update Caren
Caren heeft na de datalek gekeken wat er beter kan op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit hebben zij gedaan met hulp van interne en externe onderzoekers. Uit het onderzoek zijn geen kritieke bevindingen naar voren gekomen, wel verbeteringen. De verbeteringen worden de komende periode uitgewerkt door Nedap Caren. Gebruikers merken hier niets van.
Op basis van deze uitkomsten ziet de Autoriteit Persoonsgegevens geen aanleiding om (nader) onderzoek te doen naar de datalek en heeft het dossier gesloten.

We zijn blij met het bericht dat het niet waarschijnlijk is dat de gedownloade informatie verder verspreid is. Tragel vindt privacy erg belangrijk.

Heeft u vragen over Caren?
Bezoek www.carenzorgt.nl/support of neem contact op met de zorgcoördinator van uw locatie.