Samen doen is samen verder

Het besturingsmodel van Tragel is vernieuwd. Een besturingsmodel geeft richting aan de organisatie en hoe we dingen doen bij Tragel. De naam van het besturingsmodel bij Tragel is ‘Samen doen is samen verder’.

Waarom een nieuw besturingsmodel?

Het belangrijkste doel van het vernieuwde besturingsmodel is aandacht en nabijheid: een sterkere en hechtere band tussen management en teams. Dat doen we onder meer met kleinere clusters. Een cluster is een groep van locaties. Alle locaties hebben een zorgcoördinator. De zorgcoördinator is een nieuwe naam voor eerste begeleider. Vanaf 1 februari 2023 is Tragel anders ingedeeld. De nieuwe indeling helpt begeleiding om goede zorg en ondersteuning te bieden.

Divisies en clusters

Er zijn twee afdelingen die we divisies noemen: Samen in de wijk en Specialistische begeleiding. Onder de twee divisies zijn clusters ingedeeld. Alle clusters zijn opnieuw ingedeeld vanuit zorgprogramma’s en de doelgroep op locatie.

De nieuwe indeling

Op de afbeelding hierboven zie je de nieuwe indeling van Tragel.

  • Aan de linker kant zie je de divisie Samen in de wijk. De clusters van Samen in de wijk zijn aangegeven met blauw. Daaronder staat welke locatie in het cluster hoort en wie de manager is van het cluster.
  • Aan de rechter kant zie je de divisie Specialistische begeleiding. De clusters van Specialistische begeleiding zijn aangegeven met paars. Daaronder staat welke locatie in het cluster hoort en wie de manager is van het cluster.