Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Dat betekent dat iedereen, ook bewoners en cliënten, vanaf 18 jaar en ouder in Nederland geregistreerd worden in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Ondanks het coronavirus blijft de datum van de invoering van de wet ongewijzigd (1 juli 2020), maar de uitvoering van de wet wordt wel aangepast. Cliënten vanaf 18 jaar en ouder, die nog niet staan ingeschreven in het Donorregister, ontvangen na 1 september 2020 in plaats van na 1 juli 2020 een brief.

Donorregistratie is een hoogstpersoonlijke keuze en een aangelegenheid van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger, eventueel samen met familie/naasten. Tragel heeft geen rol in de donorregistratie, maar stelt wel informatie over de nieuwe donorwet beschikbaar met behulp van deze flyer:

Klik om de flyer Nieuwe Donorwet te openen

 

In deze flyer staan de veranderingen kort beschreven en wordt verwezen naar digitale informatiebronnen van de VGN en Donorregister van de Rijksoverheid. De flyer is ook te raadplegen via www.tragel.nl/over-tragel/kwaliteit. Door in de flyer te klikken op de onderstreepte informatie, wordt u door gelinkt naar de juiste website.

Vragen als vertegenwoordiger? Bespreek deze met de eerste begeleider van de locatie.