Op 1 juli 2023 vertrekt Guus Bannenberg als bestuurder bij Tragel. Hij gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Hans Biezemans.

 

Hans Biezemans is op dit moment nog bestuurder van ouderenzorgorganisatie Catharina, thuis op Voorne. De Raad van Toezicht is blij hem aan Tragel te kunnen binden. Annemiek Beukman, voorzitter Raad van Toezicht, zegt daarover: “Hans is een ervaren bestuurder met een brede kennis van de zorg. Hij is de juiste persoon om in de komende jaren samen met management en medewerkers de uitdagingen die er voor de gehandicaptenzorg en Tragel liggen aan te gaan”.
De Raad van Toezicht is Guus Bannenberg erkentelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen zeven jaar. Annemiek Beukman: “Guus heeft de menselijke maat teruggebracht bij Tragel. Hij heeft veel betekend op een aantal belangrijke dossiers zoals de besturing, zelfstandige teams, de werving van nieuwe medewerkers en samenwerking in de regio”.

Vanzelfsprekend wordt in een zorgvuldige overdracht voorzien. Op 29 juni 2023 vindt bij Tragel een symposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Guus Bannenberg.