​Bij de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) hoort ook een nieuwe en onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Deze is er voor vragen en/of klachten specifiek over onvrijwillige zorg. Vanuit LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) is Hélène de Zeeuw toegewezen aan Tragel.

Contact

T: 06 – 21 64 43 32
E: h.dezeeuw@hetlsr.nl

 

 

Contact: