Tragel heeft besloten de samenwerking met Centrale 24 niet voort te zetten per 1 juli 2021.

 

In 2019 is besloten om de bedienpost van de Nachtzorg van Tragel te beleggen bij Centrale 24 in Eindhoven. Op dat moment was de techniek bij Tragel niet in orde, waardoor de wens ontstond voor professionalisering van de bedienpost door Centrale 24.

Vanaf 1 juli zal Team Nachtzorg in Clinge weer alle taken terug nemen zoals voorheen. Gedurende de nachten zijn er telkens vier teamleden aanwezig, welke de cliënt opvolging voor hun rekening nemen. Alle protocollen waarin Centrale24 wordt genoemd, zullen per deze datum vervallen. Teams kunnen in voorkomende gevallen, bij twijfels of bij vragen, weer een beroep doen op team Nachtzorg van Tragel. De sleutelschakelaars blijven in werking op de locaties waar deze zijn ingericht. Alles blijft op dezelfde manier werken, om optimale nachtzorg te bieden voor cliënten.

De nachtzorg bij Tragel heeft de afgelopen jaren een flinke interne professionaliseringsslag gemaakt. Er is binnen Tragel een nieuwe techniek ingevoerd en het team nachtzorg werkt nauw samen met een nieuwe bedienpost. Het beheer van de bedienpost is vanaf de start volledig bij Tragel gebleven en is in beheer van Team Zorgdomotica. Daarnaast heeft team Nachtzorg geïnvesteerd in kennis en scholingen om te professionaliseren en zullen zich blijven professionaliseren door nieuwe kennis en ontwikkelingen te volgen.

Vragen?

Vragen naar aanleiding van dit bericht? Stel ze aan de 1e begeleider/contactpersoon van uw woonlocatie of neem contact op met Annet van Alten, Projectleider Nachtzorg, via E: a.vanalten@tragel.nl.