In het Kwaliteitsbeeld staat hoe de zorg binnen Tragel is en wat we kunnen verbeteren. We kijken ook terug op de jaren ervoor.

We gebruiken het landelijke Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 om richting te geven aan de kwaliteit van zorg bij Tragel. Over het jaar 2023 stellen we voor de eerste keer een kwaliteitsbeeld beschikbaar. Als vervolg hierop komt er in 2025 een voortgangsrapportage over het jaar 2024. Gedurende de looptijd van het Kwaliteitskompas krijgen we als volgt inzicht in kwaliteit:

  • Kwaliteitsbeeld 2023, met voortgangsrapportage 2024.
    Klik om de pdf-versie van het Kwaliteitsbeeld 2023 te openen.
    Klik om de cliƫntversie van het Kwaliteitsbeeld 2023 te lezen (medio juni gereed).
  • Kwaliteitsbeeld 2025, met voortgangsrapportage 2026.
  • Kwaliteitsbeeld 2027, met voortgangsrapportage 2028.