Jaarlijks kijken we bij Tragel wat er goed gaat en wat er beter kan op het gebied van kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Tragel wil dat iedereen van het leven kan genieten. Wat goed leven is, is voor iedereen anders. We kijken hoe goed de zorg en ondersteuning bij Tragel is en werken steeds aan verbetering. Dat leggen we vast in het Kwaliteitsbeeld (voorheen: Kwaliteitsrapport). Daarin staat wat er goed gaat en wat aandacht nodig heeft.

Het Kwaliteitsbeeld verbindt alles wat er in grote lijnen in 2023 is gebeurd bij Tragel op het gebied van kwaliteit van zorg en ondersteuning. In het Kwaliteitsbeeld staat hoe de zorg binnen Tragel is en wat we kunnen verbeteren. We kijken ook terug op de jaren ervoor.

We gebruiken het (nieuwe) Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 om richting te geven aan de kwaliteit van zorg. Aan de hand van dit landelijke kompas behandelen we deze thema’s van Tragel in het Kwaliteitsbeeld 2023 (Inzicht in kwaliteit):

  • Triple-C en zorgprogramma’s > Het zorgproces rond de individuele persoon
  • Deskundigheidsbevordering > Professionele ontwikkeling
  • Cliëntervaringsonderzoek ‘Dit vind ik ervan!’ > Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking
  • Kwaliteitsinrichting Tragel (leren en verbeteren, kwaliteit van bedrijfsvoering en ketenkwaliteit) > het organiseren van zicht op kwaliteit van zorg
  • Zorgcontinuïteit > het beschikbaar hebben van voldoende bekwame medewerkers

    Bekijk hier het Kwaliteitsbeeld 2023 in pdf.