Het jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de Centrale Vertegenwoordigersraad: de Familiedag!

Elkaar op een informele manier ontmoeten, ruimte om zorgen te delen, het gevoel ervaren er niet alleen voor te staan, de krachten te bundelen maar ook informatie op te halen. Dat is vooral waar het op de familiedag die op 2 juni jl. plaatsvond, om draaide.

Een 120 personen, waaronder vertegenwoordigers, bewoners/cliënten, de Raad van Bestuur en enkele RVE managers, woonden de dag bij. Er werd, aan de hand van presentaties, informatie gegeven over bewind voering, mentorschap, erfrecht, en de klachtenprocedure. Ook werd een toelichting gegeven op de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden m.b.t. de nachtzorg, met aansluitend mogelijkheid tot bezoek Experience Room (ervaringsruimte).

Als organiserende partij, kijken we met genoegen terug op deze mooie en ontspannen dag. Wij hopen dat u dat ook zo ervaren heeft. De presentaties m.b.t. de nachtzorg, klachtenprocedure cliënten, en mentorschap, bewind voering en erfrecht kunnen worden opgevraagd via:
Mail: clientenraad@tragelzorg.nl, telefoon: 06-52411940 of post: Ambtelijk Secretaris cliëntenraden, Sterredreef 50, 4567 BL Clinge

Voor suggesties staan wij uiteraard open.

Namens de Centrale Vertegenwoordigersraad, de Werkgroep Familiedag, 
Loes Rottier
Lonneke Allaerts
Marina Goossens